Avainsanaan ‘Solidaarisuus’ liitetyt artikkelit

Eettinen opas yhteiskunnan muuttamiseen

Julkaistu 29.11.20 | Kirjoittanut netzahualpilli1984 | Kategoria(t): Uncategorized
Avainsanat:, , , ,
Arvot muodostavat olennaisen osan yhteiskunnan muuttamisessa. Siksi Meksiko pyrkii vahvistamaan kansalaistensa välistä solidaarisuutta luodakseen humanistisemman yhteiskunnan.

Meksikon presidentti Andrés Manuel López Obrador teki sata lupausta noustessaan valtaan 1.12.2018. Tarkoitus on ollut lunastaa nämä lupaukset täysin uudenlaisella politiikalla mitä Meksikossa ei ole aiemmin nähty. Kuten suunnitelmiin on kuulunut, nämä sata muutosta tulee toteuttaa tai niiden toteuttaminen tulee aloittaa ennen kuin presidentti on ollut vallassa kaksi vuotta. Nykyisellään tästä laajasta listasta on ehditty toteuttaa jo ainakin 95. Lupaus 99 koski “uuden moraalisen perustuslain” laatimista.

Nyt tämä kaksivuotinen projekti on edennyt maaliin asti. Enää kyse ei kuitenkaan ole varsinaisesta perustuslaista, koska sen nimi voitaisiin sekoittaa varsinaiseen perustuslakiin, joka laadittiin 1917 ja johon nykyhallitus on tehnyt merkittäviä muutoksia kirjoittamalla uudelleen ainakin noin 20 prosenttia Meksikon vallankumouksen myötä syntyneestä perustuslaista. Uudeksi nimeksi hahmottui “eettinen opas yhteiskunnan muuttamiseen”.

Kyse ei ole laillisesta asiakirjasta tai projektista joka pyrkisi ohjaamaan kansan moraalia hallituksin arvoista käsin. Ennemminkin kyse on oppaasta, joka tukee kansalaisten aktiivisuutta, osallistumista ja tiedostamista. Meksiko on kokenut vuosien 1982−2018 aikana vakavan poliittisen, taloudellisen ja sosiaalisen kriisin, joka on vaarantanut koko yhteiskunnan olemassaolon. Ennennäkemättömän röyhkeä rikollinen mafia hallitsi maata kovin ottein, johtaen sen korruptioon, väkivaltaan ja köyhyyteen. Kuten Suomessakin on tapahtunut, uusliberaali talouspolitiikka on luonut arvotyhjiön, varsinaisen moraalisen rappiotilan, alistaessaan kaiken inhimillisen hyvinvoinnin kylmälle voitontavoittelulle.

Kuusihenkinen työryhmä aloitti oppaan työstämisen 24.8.2018. 26. päivä marraskuuta tuona samana vuonna julkaistiin hankkeen virallinen ilmoitus, jossa pyydettiin osallistumaan kansalliseen vuoropuheluun. Noin kahden vuoden aikana järjestettiin yli 50 kansalaisfoorumia eettisen väittelyn mahdollistamiseksi. Pohjamateriaalina käytettiin 1959 kuolleen kuuluisan runoilijan, kääntäjän ja diplomaatin Alfonso Reyesin Moraalista kirjelmää (Cartilla moral), joka kirjoitettiin jo vuonna 1944 ja julkaistiin virallisesti ensimmäistä kertaa 1952. Siinä suurena humanistina tunnettu Reyes käy läpi meksikolaisten arvomaailman yhdistäen monia tieteenaloja. Tuo lajissaan poikkeuksellinen opas pyrki tukemaan Meksikon vallankumouksen tavoitteita lukutaidon lisäämisestä, joten se suunnattiin vasta lukemaan oppineille kansalaisille heidän sivistyksensä ja arvomaailmansa tueksi. Sitä kuvaa harvinainen kunnioitus tavallisten kansalaisten kulttuuria kohtaan.

Kommunikaationeuvosto järjesti 13 foorumia, joihin osallistui 18 kirkkokuntaa, seitsemän yliopistoa ja 130 kansalaisjärjestöä. Lisäksi avattiin sivusto (https://www.participa.gob.mx/constitucionmoral) filosofisten pohdintojen vastaanottamiseksi. Kaikkiaan erilaisia eettisiä dokumenttejä kerättiin 461 kappaletta. Tammikuussa 2019 alettiin myös levittää kymmenen miljoonaa Reyesin Moraalikirjelmää kaikille valtion eläkettä saaville ikäihmiselle väittelyilmapiirin luomiseksi. Oman kirjansa saivat myös kaikki vammaisavustuksen ja valtion opintotuen piirissä olevat.

Nyt syntyneen oppaan aluksi selvitetään sitä, kuinka Reyesin perintö auttaa ymmärtämään moraalin merkitystä yhteiskunnassa: eettisten käytösnormien seuraaminen on korvaamatonta, jotta yhteiskunta voi elää harmonisesti sen kaikilla osa-alueilla. Eettisten arvojen vahvistaminen mahdollistaa erimielisyyksien yhteensovittamisen, lisää ihmisten itsekunnioitusta ja kunnioitusta toisia kohtaan, rakentaa luottamusta, helpottaa yhteistyötä ja sopimista. Se siis tukee vahvojen, vapaiden ja oikeudenmukaisten yhteiskuntien kehittymistä.

Uusliberaali hallinto määritti idean, jonka mukaan Meksikon kansan perinteinen kulttuuri merkitsi jälkeenjääneisyyttä. Kansan haluttiin sopeutuvan talouden vaatimuksiin, sen sijaan että olisi tuettu ihmisten tarpeiden tyydyttymisen takaavaa taloutta. Samaan aikaan korkein poliittinen johto näytti esimerkkiä käyttäytymällä korruptoituneesti ja rikollisesti, se ei vain halveksinut kansaa, vaan se halveksi myös itse ihmiselämää. Käytökselle onkin nyt tarkoitus antaa uutta eettistä sisältöä yhdistämällä saman teoksen sisään Meksikon ja muiden maailman kulttuurien edustaman sivilisaation kehityksen mukanaan tuomia oivalluksia.

Uuden eettisen oppaan käyttäminen on luontaisesti täysin vapaaehtoista. Se toimii keskustelun pohjana ja pyrkii luomaan pohdintaa arvoista. Näin periaatteiden soveltaminen käytäntöön helpottuu, kun ne eivät jää pelkän paperin vangeiksi. Teos ei ole juridinen asiakirja, vaan se on opetuksen väline. Meksikon nykyinen hallitus ja sen ajama “neljäs muutosaalto” pyrkii tuhoamaan korruption, rakentamaan todellisen oikeus- ja hyvinvointivaltion, vapaan, demokraattisen ja itsenäisen maan, jonka politiikkaa ohjaavat uudet arvot: toisten hyvinvoinnin palveleminen ja se ettei ketään jätetä kehityksen ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa tietoisuuksien vallankumousta, jonka sydämessä sykkii uusi humanistinen ja solidaarinen etiikka.

Opas keskittyy niihin periaatteisiin, jotka voidaan kokea yleisesti hyväksytyiksi paremman yhteiskunnan rakentamiseksi. Se lävistää muun muassa fyysisen hyvinvoinnin, psykologian, tunteiden, henkellisyyden, politiikan, sosiaalisen ulottuvuuden, talouden ja ympäristön aihepiirit. Se pyrkii vahvistamaan kansallista rauhallista, vapaata ja turvallista rinnakkaiseloa.

Kollektiivinen dokumentti on avoin keskustelulle, korjaamiselle ja sisällön rikastamiselle. Osa sen sisällöstä tuotettiin 39 asiantuntijan haastattelun kautta. Myöhemmin julkaistaan ainakin kymmenen näistä haastatteluista läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

Eettinen opas yhteiskunnan muuttamiseksi (Guía ética para la transformación) rakentuu 20 periaatteesta ja arvosta, joihin lukeutuvat muun muassa luonto, perhe, oikeudenmukaisuus, vallankäyttö, anteeksiantaminen, totuudenmukaisuus, tietoisuus historiasta ja monet muut ihmiselämän pilarit. Esitän seuraavaksi lyhyen kuvauksen kunkin periaatteen sisällöstä. Itse uskon politiikan olevan lähellä todellista tarkoitustaan palvella ihmistä ja luoda parempi yhteiskunta, juurikin silloin kun sitä tehdään humanistiset arvot edellä.

1. Erilaisuuden arvostaminen

Välttäkäämme pakottamasta omaa maailmaamme muiden maailmaan. Ihmiskunta on luonnollisesti monin tavoin monipuolinen ja vapauden harjoittaminen johtaa väistämättä monimuotoisuuteen.

Meksikon tapauksessa tämä monimuotoisuus on uskonnollista, poliittista, ideologista, taloudellista, sosiaalista, kulttuurista, kielellistä, se koskee myös sukupuolten perinteitä ja tapoja sekä seksuaalista identiteettiä.

Jokaisella osavaltiolla, jokaisella kunnalla ja jokaisella naapurustolla on oma identiteettinsä. Kaikki ihmiset eivät ole sinun kaltaisiasi, kaikki eivät ajattele tavalla, jolla ajattelet tai puhut tai toimi samalla tavalla kuin sinä. Kunnioita toisten olemisen tapaa äläkä yritä pakottaa heitä seuraamaan käyttäytymistäsi, mieltymyksiäsi tai mielipiteitäsi.

Sekularismi on Meksikon valtion perusperiaate. Se tarkoittaa päivittäisessä rinnakkaiselossa jokaisen ihmisen uskomusten kunnioittamista ja vapautta tunnustaa haluamaansa uskontoa tai olla tunnustamatta mitään uskontoa.

2. Elämän kunnioittaminen

Ei ole mitään arvokkaampaa kuin ihmisten elämä, vapaus ja turvallisuus. Pidä huolta omasta ja muiden elämästä, älä tuhlaa sitä asioihin, jotka eivät mielestäsi ole sen arvoisia, anna sille merkitys ja tarkoitus päiviesi loppuun asti.

3. Ihmisarvo

Ketään ei tule nöyryyttää. Ihmisarvo on arvo, joka jokaisella ihmisellä on itse olemassa olonsa vuoksi ja mikä asettaa heille yleismaailmalliset oikeudet. Se tekee heistä myös muiden kunnioittamisen arvoisen.

Mikään eikä kukaan voi poistaa ihmisarvoa, ei köyhyys tai nälkä tai aggressio, syrjintä, vaino tai vankila. Kukaan ei voi nöyryyttää sinua, jos et nöyryytä itseäsi. Puolusta arvokkuuttasi pahimmissakin olosuhteissa ja kunnioita muiden ihmisarvoa, koska jos et tee niin, menetät oman ihmisarvosi.

4. Vapaus

Rauha ja vapaus ovat erottamattomia, kukaan ei voi elää rauhassa ilman vapautta. Vapaus on joukko päätöksiä, jotka lait ja omat kykynne sallivat. Ainoa rajoitus ovat muiden ihmisten oikeudet. Vain ne, jotka tietävät nämä rajat ja pystyvät hallitsemaan itseään pitäen ne mielessä, voivat pitää itseään vapaina.

Vapauden käyttämiseksi on välttämätöntä, että mikään ja kukaan, etenkään viranomaiset, eivät puutu henkilökohtaisiin valintoihisi ja että valtio takaa turvallisuutesi, nuhteettomuutesi ja henkesi, jotta voit elää ne todeksi, kunhan et vahingoita kolmansia osapuolia tai loukkaa heidän oikeuksiaan.

Pyri laajentamaan omaa ja muiden vapautta taistelemalla hölynpölykieltoja, epäoikeudenmukaisia ​​lakeja, järjettömiä rajoituksia ja autoritaarisuutta vastaan. Aja vapauden voittoa auttamalla luomaan maailma, jossa ihmisten vastuu tekee rajoista ja vankiloista tarpeettomia.

Monet antoivat henkensä saadakseen vapauden, joka sinulla on tänään. Maksa takaisin heidän uhrinsa laajentamalla suurempi vapaus koskemaan myös tulevia sukupolvia.

5. Rakkaus

Lähimmäisen rakkaus on humanismin ydin. Rakkaus on halu integroida oma henkilö muiden kanssa. Se on kompassi ja elämäsi keskeisin ankkuri. Se on monipuolinen ja samalla se on yksi. Sitä ilmaistaan ​​rakkautena itseään kohtaan, äidin ja isän rakkautena, lapsien ja sisarusten rakkautena tai parisuhteen rakkautena, mutta myös rakkautena lähimpiä läheisiä, ystäviäsi, maatasi, ihmisyyttä, ympäristöä ja eläviä olentoja kohtaan, joiden kanssa jaat planeetan; tietoa, ammatillisia käytäntöjä, taidetta ja urheilua kohtaan, sinua edeltäneitä ja tulevia sukupolvia kohtaan.

Ole rakastava ihminen vuoteestasi ja pöydästäsi käsin ja aina universaaliin veljeyteen asti. Ole myötätuntoinen, rakasta erityisesti ihmisiä, jotka elävät vaikeaa elämää rakkauden puutteen vuoksi. Jokainen huomaavaisuuden ja kiintymyksen osoitus, jonka he saavat sinulta, huolimatta sen pienuudesta, on korvaamaton lahja heille.

Viljele aina rakkautta, koska elämä ilman rakkautta on kuivin tyhjyys ja pahin puute, josta ihminen voi kärsiä.

6. Kärsimys ja nautinto

Ei ole suurempaa iloa kuin muiden onnellisuus. Ilo ja kipu ovat erottamattomia osia elämästä sekä sen hengellisissä että ruumiillisissa ilmaisuissa.

Nauti rajoituksetta kaikesta muusta paitsi siitä, että et vahingoita ketään ja älä vahingoita itseäsi. Tee muiden ilosta syy omalle ilollesi, älä koskaan tee muiden ihmisten kärsimyksistä syytä nautinnollesi tai hanki mielihyvää mahtailemalla.

Älä ihastu kipuun, sure menetyksiäsi ja siirry eteenpäin. Pidä huolta itsestäsi ja rakasta itseäsi, mutta älä nauti itsesi säälimisestä.

7. Menneisyys ja tulevaisuus

Ne, jotka eivät tiedä mistä he tulevat, tuskin tietävät minne he ovat menossa. Olet kuka olet ja olet missä olet monien muiden sinua edeltäneiden vuoksi, aina vanhemmistasi ja isovanhemmistasi, heidän isovanhempiisinsa ja ihmislajin ensimmäisiin yksilöihin asti. Olet linkki ketjussa, joka yhdistää sukupolvia. Kehitä menneisyyden ymmärtämistäsi ja auta rakentamaan parempaa tulevaisuutta.

Yritä tuntea, ymmärtää ja kunnioittaa biologisia ja kulttuurisia esi-isiäsi ja jättää jälki, joka parantaa jälkeläistesi elämää. Rakasta niitä, jotka kuolivat ennen syntymääsi ja niitä joista sinulla on muistikuvia ja muistoja. Muistisi on heidän kotinsa ja vahvuutensa. Rakasta niitä, jotka seuraavat sinua, koska toivosi on paikka, jossa he asuvat. Rakasta pientä lasta joka olit ja vanhusta joka tulet olemaan, koska ne ovat erottamaton osa sinua itseäsi.

8. Kiitollisuus

Kiitollisuus on hyvän ihmisen suurin hyve. Kiitollisuus on ominaisuus, joka on arvokkaampi kuin mikään muu; ja sen vastakohta, kiittämättömyys, on pahempi kuin mikään muu. Jos kiität vilpittömästi niitä, jotka ovat hyödyttäneet sinua, vahvistat anteliaisuutta ja rakennat sivilisaatiota. Jos toisaalta jätät huomiotta jonkun, joka on tehnyt sinulle jotain hyvää, edistät itsekkyyttä, röyhkeyttä ja tunteettomuutta sekä edistät barbaarisuutta.

9. Anteeksianto

Anteeksianto vapauttaa sen, joka antaa sen ja joka saa sen. Anteeksiannon pyytäminen ja anteeksiantaminen ovat vaikeimpia asioita suhteessamme muihin. Anteeksiannon vastustaminen on luonnollista, koska kuka tahansa tuntee olevansa alentamassa itseään, nöyryytetty tai antautuva, ja tästä syystä he eivät välitä anteeksiannon valtavasta vapauttavasta voimasta.

Anteeksiannon saamisesta huolimatta kuka tahansa, joka vilpittömästi pyytää sitä ja on valmis korvaamaan aiheutetut vahingot tai tuskat, palauttaa arvokkuutensa ja sisäisen rauhansa. Kuka antaa anteeksi, pääsee eroon kaunasta, kostonjanosta, jopa vihasta ja voi tällä tavoin voittaa kokemansa loukkauksen ja siirtyä eteenpäin. Pyydä anteeksi, jos olet toiminut huonosti, ja anna anteeksi, jos olet joutunut huonon kohtelun, aggressiivisuuden, hyväksikäytön tai väkivallan uhriksi, mikä sallii siten sinua loukanneen vapautua syyllisyydestään.

Anna itsellesi anteeksi. Omat virheet johtavat usein sisäiseen kärsimykseen, jota on vaikea ratkaista. Ymmärrä väärinkäytöksesi motiivit, opi niistä ja korjaa aiheutetut vahingot.

10. Katumus

Pahaa ei tule kohdata pahalla. Muinaisina aikoina lunastuksella tarkoitettiin tekoa, jolla orja sai vapauden tai maksua pantatun esineen palauttamiseksi. Nykyään se tarkoittaa virheiden voittamista, väärinkäytösten tiedostamista ja katumusta, joka merkitsee syyllisyyden tunnustamista ja aikomusta olla tekemättä rikosta tai moraalittomia toimia uudelleen.

Konservatiivisesta ja autoritäärisestä näkökulmasta käsin vääristä tai rikollisista asenteista on rangaistava ankarasti, ja ihmiset, jotka ovat niistä vastuussa on erotettava yhteiskunnasta, heitä tulee heikentää ja heidät on alistettava pysyvälle epäluottamukselle.

Humanistisesta näkökulmasta käsin rikolliset ja korruptoituneet voivat korjata itsensä sisäisen pohdinnan ja koulutuksen avulla, mukaan lukien psykologinen hoito. Tämä ei tietenkään tarkoita luopumista mahdollisuudesta määrätä seuraamuksia, kuten vapauden riistäminen, jotta yhteiskunnan turvallisuus ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen voidaan taata.

Rikoksentekijän edessä instituutiot, kansalaiset ja yksilöt voivat valita, uskovatko he synnynnäiseen pahaan vai vakaumukseen, että jokainen on olosuhteidensa tulos ja kykenee katumukseen. Suosi vapautta kieltämisen sijaan, koulua vankilan sijaan ja aseta toivo epäluottamuksen ja epäilyn yläpuolelle.

Meksikon edellinen vallankumous jätti jälkeensä monumenttejä, mutta se muutti myös pysyvästi maan arvoja. Nykyinen ”neljäs muutosaalto” pyrkii vahvistamaan hyväksi havaittuja meksikolaisia arvoja edetessään kohti tietoisuuksien vallankumousta, tietoisuuksien, jotka nousevat kansalaisista itsestään ja joita kansa itse käyttää maata paremmin hallitakseen.

11. Tasa-arvo

Hyvän lain tulisi hillitä liiallista yltäkylläisyyttä ja liiallista köyhyyttä. Epätasa-arvoisessa asemassa olevien välillä ei voi olla yhtäläistä kohtelua. Alkuperäisestä ihmisarvosta seuraa, että ansaitsemme tasa-arvon. Sosiaalinen ja taloudellinen asema, syntymä- ja asuinpaikka, ammatti, biologinen sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen suuntautuminen, koulutustaso, poliittiset näkökannat ja uskonnolliset vakaumukset eivät ole perusta, joka oikeuttaa kenenkään eriarvoisen kohtelun yhteiskunnan, viranomaisten tai yksityishenkilöiden taholta. Se ei saa johtaa minkään perusoikeuden kieltämiseen tai johtaa toisen henkilön kykyjen ennakkoluuloiseen tuomitsemiseen.

Toisin kuin konservatiivinen ajattelu julistaa, eriarvoisuus ei ole luonnollinen tosiasia tai osa jumalallista järjestystä. Ken syntyy köyhäksi, häntä ei tule tuomita kuolemaan köyhänä. Epätasa-arvo kaikilla elämän aloilla on epäoikeudenmukaisuuden seuraus ja aiheuttaa kärsimystä.

Maassa ja maailmassa vallitsevan syvän eriarvoisuuden kuilun edessä on kaikkien velvollisuus osallistua todellisen tasa-arvon luomiseen, mutta niin kauan kuin tätä tavoitetta ei saavuteta, sinun on autettava muita heikommassa asemassa olevia, heikkoja, riskiryhmiä tai syrjittyjä kaikilla elämän alueilla.

Eriarvoisia ei voida kohdella yhtäläisesti. Motto “köyhät ensin” ei tarkoita sitä, että heille annettaisiin etuoikeus niiden vahingoksi, jotka eivät elä köyhyydessä, vaan pikemminkin näin lievennetään köyhyyteen joutuneiden haittoja oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan rakentamiseksi.

Machismo ja naisiin kohdistuva väkivalta on poistettava, mikä ei tietenkään tarkoita miesten syrjintää. Se merkitsee pikemminkin täyden laillisen tasa-arvon etsimistä sekä naisten ja miesten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamista käytännössä. Tulee taata, että naisilla on suotuisat olosuhteet omalle kehitykselleen, fyysiselle ja henkiselle koskemattomuudelleen ja turvallisuudelleen.

Alkuperäiskansojen köyhyyden ja syrjäytymisen torjunta ei merkitse heille annettavia etuoikeuksia, vaan se tarkoittaa niiden oikeuksien palauttamista, jotka heiltä on evätty vuosisatojen ajan ja tavoitetta tehdä ihmisarvosta ja itsemääräämisoikeudesta totta käytännössä.

12. Totuus, sanan pitäminen ja luottamus

Älä valehtele, älä varasta äläkä petä toisia. Totuudenmukaisuus on sanan ominaisuus pitää kiinni todellisuudesta. Kaikki ihmiset eivät todellakaan ole samaa mieltä jostakin tietystä asiasta, ja usein syntyy kiistoja jonkin ilmaisun tai puheen oikeellisuudesta, mutta tällaiset riidat on mahdollista minimoida, jos kukin käyttäytyy rehellisesti ja paljastaa sen, mitä pitää totuutena.

Henkilö valehtelee, kun hän tahallaan vääristelee tosiasioita tai antaa niille toisen muodon, vaikka tietäisikin, että se, mitä hän paljastaa, on osittain tai kokonaan väärää tietoa. Tällainen käyttäytyminen heikentää nopeasti sosiaalisia suhteita ja pitkällä aikavälillä vaikuttaa lopulta valehtelijaan itseensä.

Puolusta totuutta, johon uskot, ja avaa mielesi muiden totuudelle, äläkä missään olosuhteissa pidä kiinni valheiden puolustamisesta.

Totuuden väärentämisen erityisen tuhoisa muoto on luvata jotakin ja jättää lupaus täyttämättä tai luvata toimia yhdellä tavalla ja sitten toimiakin päinvastaisella tavalla, toisin sanoen jättää tehty sitoumus huomioimatta.

Yksia asia on pettää oma sanansa, mutta on vielä vakavampaa pettää se luottamus, se uskottavuus, jonka muut ihmiset ovat antaneet sinulle. Kun nämä käytännöt leviävät ja yleistyvät, ne tuhoavat sivistyneen rinnakkaiselon perustan.

Ilmaise itsesi aina totuudenmukaisesti, kunnioita sanaasi äläkä käytä väärin kenenkään luottamusta. Jos käyttäydyt uskollisesti ja johdonmukaisesti, muut tietävät mitä odottaa sinulta eivätkä sanasi tai tekosi petä heitä.

13. Veljeys

Veljellisyys tarkoittaa muiden ongelmien tekemistä omiksi. Veljeys on aktiivista ja tehokasta mutta kunnioittavaa sitoutumista etsiä ratkaisuja muiden ihmisten ongelmiin.

Ihannetapauksessa sen pitäisi olla valtioiden, hallitusten, instituutioiden, yhteiskuntien ja yksilöiden sosiaalisen toiminnan opas miljoonien ihmisten kärsimysten, puutteen ja puolustuskyvyttömyyden voittamiseksi tai lievittämiseksi. Kansakuntien kollektiivinen velvollisuus on tarjota jokaiselle tyttärelleen ja pojalleen syntymäkehto, pulpetti oppimiseen, työkalut työskentelyyn, sänky nukkua, ruokapöytä, katto suojaksi, paikka sairaalassa parantua ja hauta levätä. Jos omistat osan ajastasi tämän tehtävän suorittamiseen, palkkasi on elää vapaammassa, oikeudenmukaisemmassa, turvallisemmassa, rauhallisemmassa ja vauraammassa maassa.

14. Lait ja oikeus

Lain ulkopuolella ei ole mitään; lain yläpuolella ei ole kukaan. Kaikki tulee tehdä järjen ja lain ehdoin, ei väkisin.

Oikeutta on kahden tai useamman yhteiskunnallisen toimijan lakiin perustuva sivistynyt sovinto. Sitä ohjaa on joukko paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja. Se on tärkein keino estää konfliktien ratkaiseminen väkivallan avulla. Siksi sanotaan, että rauha on oikeudenmukaisuuden hedelmä.

Lait ovat luonteeltaan epätäydellisiä, ja niiden on aina mukauduttava inhimilliseen ja sosiaaliseen todellisuuteen, joka muuttuu jatkuvasti. Siten syntyy tilanne, että epäoikeudenmukaisia ​​lakeja on muutettava.

Taistele sanalla, yhteiskunnallisen organisaation ja oikeudellisten resurssien avulla muuttaaksesi lakeja, jotka eivät ole oikeudenmukaisia. Lait eivät riitä takaamaan oikeudenmukaisuuden olemassaoloa. Lakien lisäksi on oltava myös instituutioita ja virkamiehiä, jotka haluavat noudattaa lakeja puolueettomasti, oikeudenmukaisesti ja erottelematta. Tätä kutsutaan oikeusvaltioksi ja tällä tavoin syntyy niin sanottu oikeusvarmuus yhteiskunnassa.

Kun päinvastoin, lakeja ei sovelleta tai niitä sovelletaan osittaisella, peitellyllä ja mielivaltaisella tavalla, epäoikeudenmukaisuus ja rankaisemattomuus lisääntyvät. Tätä kutsutaan vinoksi valtioksi.

Jos oikeudenmukaisuus riippuu sinusta, yritä asettaa itsesi sen vaatijoiden saappaisiin ja toimia lakien, asetusten sekä omantuntosi mukaisesti.

15. Vallankäyttäjät ja valta

Valta on järkeä ja siitä tulee hyve, kun se valjastetaan muiden palvelukseen. Valta on voimaa toimia ja tehdä päätöksiä muiden puolesta: auktoriteetti on se luottamus, jonka muut sinuun asettavat, jotta voit toimia heidän tarpeidensa ja etujensa mukaisesti.

Kumpikaan valta tai auktoriteetti eivät ole minkään yksilön oikeuksia tai ominaisuuksia. Vallalla on eettinen merkitys vain silloin, kun sitä käytetään palvelemaan muita. Jos käytät sitä omaksi tai läheisten ystävien eduksi, ajaudut korruptioon, vääristät asemasi, petät sinuun asetetun luottamuksen, tuhoat arvosi ja arvovaltasi, vahingoitat perhettäsi ja läheisiäsi etkä tule koskaan tuntemaan sitä tyydytystä, jota toisten palveleminen tuottaa.

Jos pääset julkiseen toimeen, muista aina, että olet siellä edustajana ja ole uskollinen niille joita edustat. Pidä mielessä, että olet toimija ja että päämiehesi lähettivät sinut toimimaan puolestaan. Toisin sanoen, sinun on aina noudatettava periaatetta käyttää valtaa tottelemalla kansaa.

Politiikka on kaikkien asia. Vaikka et olisikaan julkisessa virassa, sinun ei pitäisi sivuuttaa poliittisia kysymyksiä tai laiminlyödä asioita, jotka ovat yleisen edun mukaisia. Apaattiset ihmiset ja yhteiskunnat ovat haavoittuvia autoritaarisuudelle ja sorrolle. Osallistavan, kriittisen ja valppaan asenteen ylläpitäminen vallanpitäjiä kohtaan on demokratian ydin ja paras tapa säilyttää vapaus, hyvinvointi ja rauha. Älä koskaan unohda, että ihmiset hallitsevat ja että heillä on oikeus asettaa ja poistaa hallitsijansa sekä osallistua julkisten asioihin hoitoon.

16. Työ

Ei ole suurempaa tyytyväisyyttä kuin työn tekeminen ja siitä nauttiminen. Kuten valtakin, työ saa täyden merkityksensä, kun se tehdään muiden hyväksi. Työ varmistaa toimeentulomme, yhdistää meidät muihin ihmisiin ja tarjoaa meille henkilökohtaisen tyydytyksen. Se on yleismaailmallinen oikeus ja velvollisuus, josta alaikäiset, vanhukset ja erilaisen suorituskyvyn omaavat henkilöt eivät pääse nauttimaan.

Nöyrimmästä ihmisestä arvovaltaisimpaan, työ kuvaa ihmistä yhteiskunnassa. Kun teet omaa työtäsi, pidä aina mielessä asiakkaasi, kuluttajasi, potilaasi, opiskelijasi ja tee parhaasi.

Palkka, palkkiot ja työetuudet ovat tunnustusta ponnisteluistasi ja ne ovat toimeentulosi, yksi sinun ja perheesi hyvinvoinnin ehdoista. Puolusta työntekijän oikeuksiasi, älä anna muiden hyväksikäyttää sinua, ja jos he käyttävät sinua hyväkseen, yritä korjata se järjestäytymällä ja perusteiden voimalla, voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Kunnioita kollegojesi oikeuksia sekä pyri parantamaan ja laajentamaan työntekijöidesi oikeuksia.

Kunnioita toisten tekemän työn hedelmiä. Älä tuhoa, ellet rakenna jotain parempaa. Älä tuhlaa tarvikkeita, älä heitä pois asioita, joista voi vielä olla hyötyä.

17. Varallisuus ja talous

Rikkain ei ole se, jolla on enemmän, vaan se joka on anteliain. On hyväksyttävää omistaa ja kasvattaa aineellista vaurautta teollisuuden, kaupan, rahoitussektorin, oman ammatin tai palvelujen avulla, kunhan se tapahtuu lakien mukaisesti ja tietoisena siitä, että vaurautta on jaettava.

Se on hyväksyttävää, mutta se myös myötävaikuttaa kehitykseen, kun syntyy kunnollisia työpaikkoja, kun oikeudenmukaiset verot maksetaan valtiovarainministeriöön ja kun kunnioitetaan muun edelle meneviä maan ja yhteiskunnan ​​etuja, kuten ympäristöstä huolehtiminen ja itsemääräämisoikeuden säilyttäminen.

Ei ole laillista rikastua petoksella, muiden ihmisten kärsimysten kustannuksella, yhteisen omaisuuden hyväksikäyttämisen avulla tai tavoilla, jotka vahingoittavat muiden läheisten hyvinvointia. Väärin saatu rikkaus on se, joka saavutetaan petoksella, varkauksilla, väärinkäytöksillä, myös etuoikeutetuilla tiedoilla tai yksityistämällä se, mikä kuuluu kaikille tai jolla ei pitäisi olla omistajaa laisinkaan. Sellaiset rikastumisen muodot ovat korruptoituneita.

Sen joka etsii kohtuullista voittoa, käyttää luovuuttaan, ottaa riskejä ja luo työpaikkoja, hänet yhteiskunta tunnistaa vastuulliseksi liikemieheksi, jolla on sosiaalinen omatunto. Päinvastoin hän ken yrittää harjoittaa liiketoimintaa vaikuttamalla kauppaan kiristämällä, luoden häikäilemättömiä sopimuksia, jotka vaikuttavat julkiseen talouteen, tai pelkällä keinottelulla, ansaitsee hän osakseen hylätyksi tulemisen ja häpeän.

Talouden on palveltava ihmisiä eikä päinvastoin. Rikkaus, jolla on eniten myönteisiä vaikutuksia yksilöiden ja maiden elämään, on se, joka jakautuu parhaiten kaikkien kesken. Talous, joka noudattaa näitä kahta periaatetta, on luonteeltaan eettistä taloutta.

18. Sopimukset

Sitoumuksista pidetään kiinni. Kun osallistut sopimukseen, varmista, että siitä on hyötyä kaikille osapuolille, ei vain sinun etujesi tai tarpeidesi kannalta. Epätasapainoiset, joillekin mehevät ja toisille epäoikeudenmukaiset sopimukset eivät yleensä kestä kauan, koska ne eivät ratkaise taustalla olevia konflikteja, vaan vain piilottavat ja lykkäävät niitä. Jos teet liiketoimintaa, joka hyödyttää sinua, varo köyhdyttämästä muita, koska se on epäoikeudenmukaista ja arvovaltasi romahtaa.

19. Perhe

Perhe on Meksikon tärkein sosiaaliturvalaitos. Perhe on yhteiskunnan perussolu, ensimmäinen koulu, ensimmäinen apteekki ja maassamme se on keskinäisen avun ydin, joka auttaa ihmisiä selviytymään epäedullisissakin olosuhteissa, kuten todistetaan tämän päivän pandemiassa.

Talouskriisien aikana monista perheistä tulee tuotantokeskuksia ja ne lieventävät työttömyyden vaikutuksia, ja kun tapahtuu hirmumyrskyjä ja maanjäristyksiä, monet kodit ottavat vastaan ​​ihmisiä tai kokonaisia ​​perheitä, jotka ovat kärsineet tuhojen vaikutuksista.

Vaikka perhe nähdään usein vain yhdessä muodossaan, pariskunnassa, jossa on lapsia, perhe on hyvin vaihteleva yksikkö ja sille ei ole olemassa vain yhtä mahdollista mallia. Tälle rinnakkaiselon ja jokapäiväisen elämän alueelle mahtuu yksi tai useampia yksilöitä, joilla on tai ei ole suonissaan samaa verta tai avioliittosuhteita ja he voivat olla samaa sukupuolta tai eri sukupuolta.

Perheen muodostumisesta riippumatta sitä on säänneltävä samoilla eettisillä näkökohdilla kuin muuta yhteiskuntaa: ihmisarvon, vapauden, tasa-arvon ja veljeyden kunnioittaminen nousevat keskiöön. Kohtele perheenjäseniä heidän ansaitsemallaan kunnioituksella ja arvokkaalla tavalla. Pyri kotityössä oikeudenmukaiseen ja taakan tasapuoliseen jakamiseen. Kunnioita jokaisen perheenjäsenesi yksilöllisyyttä ja autonomiaa heidän ikänsä ja kykyjensä perusteella. Vältä autoritaarisia, väkivaltaisia ​​ja mielivaltaisia ​​asenteita ja yritä ratkaista konfliktit vuoropuhelun avulla.

Jos perheessäsi on lapsia ja vanhuksia, suhtaudu heihin kunnioittavasti. Kasvata alaikäisiä perheenjäseniä tässä viitattuja eettisiä periaatteita seuraten. Kouluta heitä esimerkin voimalla.

20. Eläimet ja kasvit sekä luonto

Huolehtimalla ilmasta, vedestä, maasta, kasveista, eläimistä ja asioista, me huolehdimme toisistamme. Kaikkien on hoidettava ja suojeltava maata ja asuinaluetta, yhteistä kotiamme, jotta voidaan säilyttää elämän syklien tasapaino perien ne tuleville sukupolville.

Jaamme planeetan lukemattomien muiden kuin ihmisten kanssa. Monet näistä lajeista ovat olleet maan päällä miljoonia vuosia ennen ihmiskunnan syntymistä ja monet muut tulevat olemaan edelleen täällä, kun me olemme poissa.

Meidät kasveista ja muista eläimistä erottaa älyllisyys ja laadullisesti suurempi kyky muuttaa ympäristöä, niin hyvässä kuin pahassakin. Esi-isien yhteisöjä maatalousyhteisöjä lukuun ottamatta ihmiskunta on menettänyt tämän kapasiteetin hallinnan ja aiheuttanut mittaamattomia vahinkoja ympäristölle. Ensimmäisen luokan eettinen vaatimus on palauttaa tilanteen hallinta vahingoittuneiden tai tuhoutuneiden ekosysteemien palauttamiseksi ja tehdä yhteistyötä koko planeetan menetetyn tasapainon palauttamiseksi, paitsi muiden lajien, myös meidän oman lajimme eloonjäämisen takaamiseksi.

Äly ja järki eivät anna sinulle erityisiä etuoikeuksia, vaan päinvastoin asettavat sinulle erityisiä velvoitteita luontoa kohtaan, kuten se ettet edistä sen tuhoutumista tai nauti sen pilaantumisesta.

Yritä säilyttää eläinten ja kasvien elämä ja luonnollinen ympäristö, ellei turvallisuutesi ja elämäsi ole vaarassa. Meidän on oltava erittäin varovaisia luonnonvarojen hyödyntämisessä ja välttää epätasapainon syntymistä tai luonnonvarojen ehtymistä muutaman sukupolven aikana, koska silloin riistäisimme jälkeläisiltämme luonnon hyödyt. Älä saastuta vettä, maata ja ilmaa.

Meidän velvollisuutemme on jakaa arvokkuutemme kaikkien maailman elävien olentojen ja jopa elottomien asioiden, kuten ilmakehän, jokien ja valtamerien sekä mineraaliesiintymien kanssa ja olettaa, ettemme ole mitään luomakunnan kuninkaita, vaan matkustajia, yhdessä monien elävien olentojen kanssa, tässä aluksessa, joka kulkee suunnattoman avaruuden läpi.

Ensimmäisessä vaiheessa opas tullaan toimittamaan kaikille eläkeläisille, joita on noin kahdeksan miljoonaa. Meksikon valtio maksaa kansaneläkettä kaikille yli 68 vuotta täyttäneille, afromeksikolaisille ja alkuperäiskansojen jäsenille eläke myönnetään 65. ikävuodesta alkaen. Näin ikäihmiset voivat vastavuoroisesti auttaa etiikan tai arvokasvatuksen opin levittämisessä kunkin perheen sisällä. Oppaan keskeinen tarkoitus on vahvistaa kansan olemassa olevia arvoja ja luoda entistä aktiivisempaa ja tietoisempaa kansalaisuutta maassa, jonka kansa on herännyt pitkästä painajaisunesta muuttaakseen yhteiskunnan paremmaksi niin itselleen kuin tuleville sukupolville. Uusi aika vaatii sitä, että arvot ovat muutoksen keskiössä.

Käännös ja teksti: Sami Laaksonen.