Arkisto kategorialle ‘+Venezuela’

Venezuela vuonna 2017

Posted: 13.1.17 in +Venezuela

ABN-02-10-2010-210109392412NicolasMaduro_JB0004

Venezuelan bolivaarinen tasavalta on amerikkalaiseen tapaan presidenttivaltainen yhteiskunta. Presidentti on valtionpäämies, hallituksen johtaja ja asevoimien päällikkö. Hän nimittää itse hallituksensa jäsenet. Nykyinen presidentti Nicolas Maduro vannoi virkavalansa 19.4.2013. Hänen toimikautensa kestää v. 2019 asti. Vuoden 2015 parlamenttivaaleissa maan oikeisto-oppositio voitti ja enemmistön kansalliskongressiin. Samana vuonna öljyn maailmanmarkkinahinta romahti dramaattisesti. Presidentti Barack Obama ilmoitti bolivaarisen Venezuelan uhkaavan Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta ja ulkopolitiikkaa. Bolivaarinen vallankumous joutui poliittisen, taloudellisen ja geopoliittisen hyökkäyksen kohteeksi.

(lisää…)

Obama deroga el decreto ya III

Etelä-Amerikan luonnonvaroiltaan rikkaimmasta maasta ja koko Latinalaisen Amerikan vasemmiston esikuvana toimivasta Venezuelasta puhuttaessa on hyvä muistaa, ettei totuus ole mustavalkoinen, eikä sinänsä hyvä tai paha, ja ainot luotettava tuomari ovat venezuelalaiset itse. Karibian maan nykyisestä tilanteesta puhuttaessa on huomioitava useita tekijöitä kuten medioiden asennoituminen, viimeaikainen poliittinen kehitys, Valkoisen talon intressit, kansainväliset reaktiot ja tämänhetkinen taloustilanne.

(lisää…)

ABN-02-10-2010-210109392412NicolasMaduro_JB0004

Venezuelan presidentti Nicolas Maduron puheenvuoro maan viimeaikaisista tapahtumista julkaistiin New York Timesissa 1.4.2014. Hän ottaa kantaa mm. mielenosoitusten syihin ja niissä esiintyneeseen väkivaltaan.

(lisää…)

David Brooksin, La Jornada –lehden New Yorkin kirjeenvaihtajan, artikkelissa tuodaan esiin, mitenYhdysvaltojen isot tv-kanavat harjoittavat tiedonvaltaa suosiakseen Venezuelan opposition politiikkaa. Useiden asiantuntijoiden mukaan Venezuelan sisäisistä konflikteista raportoidaan virheellisesti Yhdysvalloissa useissa maan tärkeimmistä medioissa. Näin opposition näkemys tästä Etelä-Amerikan maasta sananvapauden tukahduttajana vahvistuu, millä puolestaan on muita poliittisia seuraamuksia.

(lisää…)

Bolivaarisen Venezuelan presidentti  Nicolas Maduro esitteli 6.11.2013 joukon toimepiteitä siirryttäessä kohti maan uutta talousjärjestystä. Niillä on kaksi päämäärää:  1) Sosialismin rakentaminen ja 2) USA:n ja sen venezuelalaisten liittolaisten bolivaarisen vallankumouksen kukistamiseksi harjoittaman taloudellisen sodankäynnin voittaminen. Tämä merkitsee uusia instituutioita, mekanismeja ja uudistettua politiikkaa, joilla kohennetaan taloudellisen sodankäynnin seurauksena  syntynyttä yhteiskunnallista tilannetta. Tämä tarkoittaa harppausta Venezuelan tuotantoprosessissa.  Ajatuksena on hyödyntää öljyvaroja niin, että ne kohtaavat kansan tarpeet yhtä hyvin kuin luovat terveitä kaupallisia järjestelmiä ja tervettä hinnoittelua.

(lisää…)

Venezuelassa vahvistettiin osuuskuntalaki v. 2001. Nykyisin maassa on rekisteröity yhteensä 306 000 laillista osuuskuntaa. Kansallinen osuuskuntatoimisto (SUNACOOP) hallinnoi niiden perustamista ja rahoitusta. Osuuskunnissa työskentelee kaksi miljoonaa työntekijää. Heistä 200 00 henkilöä osallistuu päätöksentekoon työpaikallaan. Osa osuuskunnista on yhteiskunnan ja työntekijöiden yhteisomistuksessa. Osuuskunnat koetaan tärkeänä vaihtoehtona kapitalistisille yksityisomistukseen perustuville yrityksille.

(lisää…)

Luis Britto Garcia, 23.9.2013

Venezuelalainen historioitsija ja kirjailija Luis Britto Garcian mukaan bolivaarisen Venezuelan talouteen kohdistuu harkittua taloudellista sabotaasia. Hänen mielestään tätä sotaa ei voiteta teeskentelemällä, ettei sitä ole olemassakaan.

(lisää…)