Ecuador: Uudistusohjelma voitti kansanäänestyksessä

Julkaistu 11.5.11 | Kirjoittanut latamsolidaarisuus | Kategoria(t): +Ecuador

Presidentti Rafael Correan hallituksen kymmenkohtainen uudistusohjelma sai 7.5. järjestetyssä kansanäänestyksessä ecuadorilaisten enemmistön tuen. Oppositio pyrki leimaamaan uudistukset presidentin yritykseksi lisätä valtaoikeuksiaan, kun todellisuudessa lakimuutosten on tarkoitus murtaa perinteisen maata hallinneen talouseliitin asema hajauttamalla valtaa.

Presidentti Correa kommentoi tapahtumia tuoreeltaan Telesur-kanavan haastattelussa. Hän piti Ecuadorin prosessia esimerkkinä muille Latinalaisen Amerikan maille.

Correa totesi, että perustuslakireformi, jolle kansanäänestyksen tulos antoi ecuadorilaisten hyväksynnän, on yksi demokraattisimmista tavoista muuttaa maan valtasuhteita, tulihan valtuutus suoraan kansalta.

”Vaikka kuulostaa vaikealta uskoa, aloite perustuslakiuudistukseen syntyi oikeiston ja oppositiomedian taholta, tavoitteenaan tietenkin vahingoittaa hallitustamme. Oppositio ja tietyt mediakanavat ovat ratsastaneet rikollisuudella ja turvattomuudella, kun he eivät ole keksineet muuta aihetta mistä meitä voisivat kritisoida. Todellisuudessa tilastot kertovat, että rikosten määrät, kuten tapot, ovat Ecuadorissa keskivertoa alempana verrattuna muuhun Latinalaiseen Amerikkaan.”

”Media onnistui toistamalla uutisia rikoksista luomaan kuplan, joka synnytti turvattomuudentunnetta kansalaisissa ja vaikutelman, että rikollisuus on leviämässä käsiin, kun itse asiassa nykyinen hallitus on saanut rikostilastot laskuun. Toki jokainen rikos on liikaa eikä ongelmia pidä vähätellä, mutta hallituksemme kaudella ei ole ollut minkäänlaista rikollisuuden kasvua, päinvastoin”, kertoo Correa.

Hän myös lisää, että nykyinen hallitus on varustanut poliisia enemmän kuin yksikään aikaisempi hallinto.

”Nyt jokainen poliisiyksikkö on asianmukaisesti varustettu, mutta systeemi ei toimi niin kauan kuin oikeusjärjestelmämme on korruptoitunut. Poliisi kyllä saa rikolliset kiinni, mutta lahjotut tuomarit vapauttavat heidät. Yli 11 miljoonaa epäiltyä on vapautettu takaisin kaduille viimeisen vuoden aikana.”

”Ecuadorin nykyisen lain mukaan syytetty on vapautettava, mikäli hän ei ole saanut tuomiota vuoden kuluessa tutkinnan aloittamisesta. Näin, vaikka kyseinen henkilö olisi kiduttanut kuoliaaksi yli 30 ihmistä. Viime vuonna esimerkiksi tämän lain nojalla 250 raiskaajaa pääsi vapauteen. Kyseinen laki ei ole peräisin vuoden 2008 perustuslaista, vaan oikeiston laatimasta perustuslaista vuodelta 1998. Korruptoituneet tuomarit pitkittivät käsittelyjä tahallaan, jotta heitä lahjoneet rikolliset välttyivät tuomioilta.”

Viime vuoden loka-marraskuussa konflikti opposition, median ja hallituksen välillä kiristyi. Tilanteen kärjistymiseen johti ”tapaus Bruno Barros”. Kyseessä oli tunnetun journalistin poika, joka sai surmansa varkaiden ja erään liikkeen omistajan välisessä ammuskeluvälikohtauksessa. Tapauksen jälkeen oppositio hyökkäsi täysin voimin hallitusta vastaan syyttäen sitä ”rikollisuuden räjähdysmäisestä lisääntymisestä” ja vaatien kansanäänestystä liittyen kansalaisten kokemaan turvattomuuteen.

”Hallitus päätti ottaa haasteen vastaan, muttei kysyä vain sitä, mitä oppositio halusi. Emme halunneet vain poliisin ja oikeuslaitoksen reformia, vaan päätimme kysyä kansalaisten mielipiteitä myös muun muassa pankkien ja median omistussuhteista, mahdollisuutta tehdä siitä rangaistava rikos, ettei työnantaja maksa työntekijöidensä sosiaaliturvamaksuja sekä siitä, ettei pysty osoittamaan omaisuutensa määrän kasvua laillisin menetelmin. Voitte kuvitella miten maamme eliitti, oligarkit, reagoivat tähän”, kertoo Correa.

”Tiivistettynä, aloite kansanäänestyksen järjestämisestä syntyi oppositiomediassa, koska he luulivat, ettemme vastaisi haasteeseen. Kun päätimme konsultoida Ecuadorin kansaa, samat tahot jotka äänestystä halusivat, alkoivatkin tehdä kampanjaa sen järjestämistä vastaan.”

”Turvattomuuskysymyksestä on tullut ase hallitustamme vastaan. Laitoimme kansanäänestykseen juuri niitä asioita, joista oppositio on meitä kritisoinut, ja he äänestivät vastaan. Tästä näemme näiden ryhmien kaksoismoraalin ja epäjohdonmukaisuuden”, kertaa presidentti Correa.

Miksei näitä asioita sitten otettu huomioon jo Montecristissä säädettäessä vuoden 2008 perustuslakia? Siksi, ettei yksikään perustuslaki tai sitä säätävä ihmisjoukko ole erehtymätön. Presidentti esittää vertauksen: Yhdysvaltain silloin 27 pykäläiseen perustuslakiin oli tehty vuosi sen säätämisen jälkeen jo yli kymmenen korjausta, eikä kukaan sanonut ettei siihen saisi koskea, että se olisi perustuslain hengen vastaista. ”Yksikään perustuslaki ei ole syntyessään täydellinen, vaan se on laitettava testiin ajan ja olosuhteiden kanssa.”, vastaa Correa. 

Presidentti Correan mielestä Ecuadorissa nyt nähty prosessi on siinä mielessä esimerkillinen latinalaisessa Amerikassa, että päättäjänä on Ecuadorin kansa. Presidentin mukaan prosessi sisälsi myös paljon myyttejä ja tabuja.

”Sanottiin, ettei oikeusjärjestelmään saa koskea. Mutta kuinka minä voin taata turvallisuuden, jos poliisi tekee työnsä hyvin ja saa kiinni rikolliset, mutta korruptoituneet tuomarit päästävät heidät vapaalle jalalle. Oikeusjärjestelmä vaikuttaa pyöröovelta, toisesta päästä tuodaan porukkaa sisään ja toisesta päästä lasketaan heitä menemään.”

”Totta kai oikeusjärjestelmää tulee voida uusia, mutta sen tulee tapahtua 14 miljoonan ecuadorilaisen voimin, vastuullisesti ja demokraattisesti. Tässä mielessä Ecuadorin uudistus on ollut läpinäkyvin ja demokraattisin mantereen historiassa, ja siten esimerkkinä muille.””

”Emme voi jatkaa Latinalaisessa Amerikassa sietäen ongelmaa, joka meillä on valtasuhteissa. Miksei Latinalainen Amerikka ole kehittynyt valtavista luonnonrikkauksistaan huolimatta? Miksi suuret enemmistöt ovat perinteisesti olleet syrjityssä asemassa? Koska meillä on traditionaalisia eliittejä, jotka keskittivät kaiken itselleen, sulkivat muut pois, ja käyttivät valta-asemaansa erottuakseen muista, ei oman maan modernisoimiseen tai enemmistön auttamiseen.”

”Kansanäänestyksen kysymyksessä numero kolme puutumme tähän kysymällä saavatko muun muassa pankit tai mediakanavat omistaa muun alan yrityksiä, tällä pyrimme hajauttamaan ja demokratisoimaan valtaa, muuttamaan valtasuhteita pohjiaan myöten. Tämä on historiallista, ja toivon että muut mantereen maat seuraavat esimerkkiä.”

”Pankkeja koskeva säännös on looginen, esimerkiksi Yhdysvalloissa kyseinen kielto on jo laissa. Tarkoitus on välttää intressiristiriitoja. Jos pankeilla on muita yrityksiä, ne voivat myöntää niille perusteetonta tai halvempaa luotonantoa joka vääristää kilpailua.”

”Suurin ongelma olivat kansallinen media ja talousryhmittymät. Tämä ongelma koskee koko latinalaista Amerikkaa. Esimerkiksi Ecuadorissa Isaíaksen suku pakeni maasta jättäen maksamatta noin 600 miljoonaa dollaria valtiolta lainattua rahaa. Heillä oli yli 200 yritystä, suurtiloja ynnä muuta. Heillä oli myös televisiokanavat Gammavisión ja CN3, jotka nyt kuuluvat valtiolle. Näillä kanavilla oli maan suurin kattavuus. Käyttivätkö he tätä mediamonopolia välittääkseen tietoa? Ei, he käyttivät sitä omien bisnestensä tukemiseen. Myös muut ryhmät harrastivat vastaavaa, ja tällainen ei ole tervettä yhteiskunnan kannalta.”

”Tulemme muuttamaan historiallisella tavalla näitä valtasuhteita uuden lain myötä. Latinalaisen Amerikan perustavanlaatuinen ongelma on se, että valta on keskittynyt pienelle eliitille. Mantereen kehitys ei ole mikään tekninen ongelma, vaan ongelma on valtasuhteissa. Jos valtaa ei saada eliiteiltä kansan enemmistölle, mantereemme ei koskaan tule kehittymään.”

Teksti ja presidentti Correan sitaattien käännös: RAISA MUSAKKA

Lähde: Telesur

Kommentointi on suljettu.