ALBA-integraatio: Sucre käyttöön

Posted: 9.7.10 in +ALBA, +Ecuador, +Venezuela

Ecuadorin ja Venezuelan hallitukset suorittivat heinäkuun alussa ensimmäisen transaktion käyttäen yhteisvaluutta sucrea (Sistema Unitario de Compensación Regional). Venezuela osti Ecuadorilta 5430 tonnikuutiota riisiä Ecuadorin vastaanottaessa maksun sucreina.

Transaktion suorittamisen jälkeen Venezuelan presidentti Hugo Chávez kommentoi päivän olevan historiallinen talouden demokratisoitumisen kannalta. ”Olemme vapautumassa dollaririippuvuudesta”. Ecuadorin presidentti Rafael Correa puolestaan totesi, että Sucren ansiosta maiden vientituotteista voidaan maksaa tästä lähin alueellisella valuutalla.

”Sucre on esimerkki tehokkuudesta ja siitä kuinka poliittisella tahdolla saadaan toteutettua projekteja.” Totesi Chávez.

Transaktio suoritettiin maiden keskuspankkien välillä. ALBA:n pankinjohtaja Edwin Duarte selvitti, että kullakin jäsenmaalla on tili sucreina. Venezuelan alkusaldo on 67 miljoonaa 308 000 sucrea ja Ecuadorin noin 24 miljoonaa sucrea.

Ecuadorin keskuspankin johtaja Diego Borja arvioi, että sucren myötä vientimarkkinoille pääsevät nyt helpommin pientuottajat, joille alueen ulkopuolisella valuutalla operoiminen on ollut hankalaa. Pienyrittäjät, jotka haluavat viedä tuotteitaan, voivat nyt avata maan keskuspankissa tilin sucreina. Näin kansainvälinen kauppa yltää sektoreille, joilla se ennen on ollut mahdotonta.

Presidentti Correan mukaan sucre tulee helpottamaan maiden välistä kauppaa ja vähentämään sen kuluja. Correa toivoikin, ettei sucren käyttö jäisi vain marginaaliseksi, vaan laajenisi, vaikka toki kaikki uusi herättääkin usein vastarintaa ja epäluuloja.

Sucreina suoritettavien transaktioiden tavoite on myös yhdessä ALBA:n ja Etelän pankin kaltaisten integraatioprosessien kanssa vähentää kansainvälisen finanssikapitalismin aiheuttamia haittoja ja jopa ehkäistä uusia kriisejä. Erään ecuadorilaisen ministerin sanoin: ”Historiallista tässä päivässä on se, että perustettiin systeemi, joka anta meille mahdollisuuden välttää tulevaisuuden finanssikapitalsmin kriisit.” (RM – Telesur)

Mainokset

Kommentointi on suljettu.