LINKKI: Vallan keskittäminen luo tehottomuutta

Posted: 15.4.10 in +Venezuela

Matti Laitisen artikkeli perustuu Hugo Chávezin yhtenä neuvonantajana työskentelevän Marta Harneckerin ZNetissä 21.1.2010 julkaisemaan artikkeliin, joka pohtii vallan hajauttamisen suhdetta sosialistisen yhteiskunnan toimivuuteen. Harneckerin toimenkuvana Venezuelassa ovat osallistuvaan demokratiaan liittyvät asiat.


Venezuelan yhdistynyt sosialistinen puolue (PSUV) ilmoittaa puolueohjelmassaan haluavansa edistää kansanvallan neuvostojen valtaan perustuvaa valtiorakennetta, jonka hallintaan työläiset, talonpojat, opiskelijat, kotiäidit, sivistyneistö, taitelijat, pientuottajat ja -yrittäjät kaupungeissa ja maaseudulla voivat osallistua demokraattisesti ja tasavertaisesti. Puolueen päämääränä on yhteisöllinen valtiososialismi.

Tämä toteutetaan purkamalla porvarillinen valtio ja korvaamalla se vallankumouksellisella valtiolla, joka perustuu työläis- ja kansanneuvostojen valtaan. Ajatuksena on ollut luoda osallistuvan demokratian perusyksikköinä toimivista yhteisöneuvostoista yhteisöneuvostojen liittoja, jotka voisivat lopulta syrjäyttää olemassa olevia valtio- ja hallintorakenteita. Yhteisöneuvostot harjoittavat jo nykyisin alueellista päätäntä- ja toimintavaltaa.

Linkki artikkeliin: http://hanskatirti.blogspot.com/2010/04/yleton-vallan-keskittaminen-luo.html

Kommentointi on suljettu.