Hondurasin neuvottelut umpikujassa

Posted: 23.10.09 in +Honduras

Neuvottelut Hondurasin kaappauskriisin ratkaisemiseksi päättyivät umpikujaan. Roberto Michelettin johtama juntta ei antanut torstaina 22.10. umpeutuneeseen viimeisimpään määräaikaan mennessä vastaustaan ehdotukseen perustuslaillisen presidentin Manuel Zelayan valtaanpalauttamiseksi.

Costa Rican presidentti Oscar Ariasin välitysehdotukseksi laatima ns. San Josen sopimus perustui ratkaisevasti Zelayan saattamiseen takaisin valtaan.

Kappaajat ryhtyivät vaatimaan asian ratkaisemista Hondurasin korkeimmassa oikeudessa, jonka tiedetään olevan täysin Michelettin johtaman laittoman sotilasjuntan tukija.

Zelayan edustaja Victor Meza totesi, että ehdotus on täysin absurdi jo senkin takia, että koko ongelma on luonteeltaan poliittinen eikä juridinen.

Hondurasin 28.6.2009 alkanut, kaikkien Yhdistyneiden kansakuntien jäsenmaiden tuomitsema laiton sotilaskaappaus jatkuu siten edelleen.

Tekosyynä kaappaukselle esitettiin aikanaan presidentti Manuel Zelayan tekemää esitystä mielipidetutkimuksen järjestämisestä Hondurasin erittäin epädemokraattisen perustuslain muuttamiseksi. Nykyinen perustuslaki antaa poliittisen vallan Hondurasissa lähinnä maan asevoimille.

Yhdistyneet kansakunnat on aloittanut Hondurasin juntan suorittamien ihmisoikeusrikkomusten tutkimisen.

YK:n ihmisoikeuskomissaari Navi Pillay kertoi, että neuvoston tutkimusryhmä tulee tässä vaiheessa työskentelemään Hondurasissa 7.11. saakka.

YK:n ihmisoikeusneuvoston toimet perustuvat neuvoston tekemään sisäiseen päätökseen ja YK:n yleiskokouksen antamaan päätöslauselmaan, jossa tuomittiin myös Hondurasin laillisen presidentti Manuel Zelayan vallasta syökseminen ja maastakarkotus. YK:n yleiskokous vaatii maailman valtioita antamaan tukensa Zelayan hallitukselle ja pidättäytymään kaikesta yhteistyöstä vallan anastaneen sotilasjuntan kanssa. (TK – Prensa Latina/Kominform ym.)

Mainokset

Kommentointi on suljettu.