ALBA: Kansalliset yritykset vetämään yhteiskunnallisia uudistuksia

Posted: 24.8.09 in Uncategorized

La Pazissa Boliviassa koolla olleet ALBA -maat patistivat jäsenmaitaan luomaan kansallisia yrityksiä edistämään koulutusta, terveydenhuoltoa ja muita yhteiskunnallisia projekteja. Kokouksesta olivat poissa Hondurasin edustajat, koska sotilaat kaappasivat vallan maassa 28.6.

Tämä ALBAn (Bolivaarinen vaihtoehto Amerikan kansoille) kokous käsitteli sosiaalisektorin yhdentymisperiaatteita. Se päätti sopimuskierroksen, jossa aiemmin on päätetty taloudellisen (Caracasin kokous) ja poliittisen (Quiton kokous) integraation periaatteista ja toteuttamisesta.

Kokouksessa perustettiin ALBAlle sosiaalisektorin ministerineuvosto edistämään yhteiskunnallisia uudistuksia jäsenmaissa. Ministerineuvoston perustamisen myötä ALBA -yhteisön toiminnan painopiste siirtyy yhä enemmän alkuperäisestä vapaakauppaliitosta yhteiskunnallisten uudistusten rahoittamiseen.

Jäsenmaiden sosiaaliministerit korostivat työllisyyden ja asumisolojen kohentamisen tärkeyttä. Todettiin tarve edistää solidaarisia, valtion tukemia asuntoprojekteja, jotka perustuvat teknologiatietämyksen ja halpojen rakennusmateriaalien vaihtoon jäsenmaiden kesken.

Kokous hyväksyi politiikan, jolla perustetaan ja ylläpidetään kunnollisia työpaikkoja sekä toimitaan pakkotyötä ja orjatyöolosuhteita vastaan.

Koulutussektorilla päätettiin edelleen rahoittaa kansallisia lukutaitokampanjoita sekä edistää lukutaidon hankkimisen jälkeistä koulutusta.

Terveydenhuollon osalta päätettiin edistää jo aloitettuja projekteja kuten Operation Miraclea, jonka rahoitusta päätettiin jatkaa. Päätettiin myös vahvistaa kansallisia ALBAMED -yhtiöitä, jotka hoitavat lääkkeiden jakelua ja takaavat yleisen ja yhtäläisen pääsyn terveydenhuollon ja lääkinnän piiriin, yhtenä ihmisen perusoikeuksista. (MLS – Prensa Latina)

Mainokset

Kommentointi on suljettu.