Latinalaisen Amerikan vallankumoukset voimaannuttavat naisia

Posted: 21.8.09 in +Kuuba, +Venezuela

Venezuelan ja Kuuban vallankumouksien keskellä tehdään työtä sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi. Venezuelassa vastikään pidetyn naisten väkivallan vastaisen työpajan aikana tuore naissuhteidenministeri Maria Leon ja Naisten kehityspankin puheenjohtaja Nora Castaneda puhuivat viimeaikaisesta edistyksestä sekä tulevaisuuden haasteista.

Venezuelan bolivaarinen perustuslaki on luultavasti maailman ensimmäinen lakiteksti, joka tunnustaa naisten kotityön arvon taloudellisena toimena ja hyvinvointia luovana ammattina.

”Kotivaimoilla on nyt oikeus lainmukaiseen sosiaaliturvaan. Myös aiempien sukupolvien naisten työlle annetaan tunnustus”, sanoo Maria Leon.

Maaliskuussa 2007 naisten oikeudesta elämään ilman väkivaltaa säädettiin Venezuelan valtiopäivillä. Nyt laki pitää laittaa käytäntöön tehokkaasti. Sen vuoksi ollaan järjestämässä erityisiä tuomioistuimia, jotka käsittelevät kaikkia naisiin kohdistuvia väkivaltarikoksia. Tuomioistuinten toimivaltaan kuuluu pidättää väliaikaisesti väkivallan harjoittajat ja estää heitä lähtemästä maasta. Oikeuskäsittely puolestaan tulee järjestää kymmenen tai korkeintaan kahdenkymmenen päivän päästä väkivaltarikoksen tapahtumisesta.

Maria Leon jatkaa: ”Puhuminen tai lait eivät yksistään riitä. Tarvitsemme kulttuurisen muutoksen. Siksi luomme naisista väkivaltaa vastaan taistelevaa rintamaa, joka muuttaisi käsityksen heistä kroonisina uhreina tai heikkoina ihmisinä.

Jo yli 25 000 kohtaamispaikkaa on järjestetty, jotta naisten tiedonsaanti ja palveluiden käyttäminen helpottuisivat. Jokainen ryhmä koostuu vähintään kymmenestä naisesta, jotka organisoivat vastarintaa naisten kohtaamalle väkivallalle. Tarkoituksena ei ole vain vähentää tätä väkivallan lajia, vaan hävittää se kokonaan.

Naisasioiden ja sukupuolitasa-arvon ministeriö perustettiin maaliskuun 8. päivänä 2009. Eräs ministerin ensimmäisistä tehtävistä oli järjestää naiskongressi, joka kartoittasi aihepiirin haasteet. Ministeriön tärkeimpiä tavoitteita on neuvoa presidenttiä kehityksestä, joka ottaa huomioon tasa-arvon ja joka mahdollistaa naisten oikeuksien puolustamisen maan vallankumouksellisten muutosten aikana. Kaikkein huonommin voiville naisille on myös tarkoitus koordinoida erityisiä resursseja. Perimmäisenä tavoitteena on sellaisen sosialistisen tuotantomallin luominen, joka huomioisi tasa-arvokysymykset.

Maria Leon haluaa monien kumppaniensa tavoin korostaa paikallisten valtarakenteiden tärkeyttä naisten voimaannuttamisessa: ”Kansanvalta on kaikkein tärkeintä ja jopa 70 prosenttia yhteisövaltuustoista on naisten johtamia.”

Nora Castaneda puolestaan tarjosi uutta tietoa Naisten kehityspankista. Pankki on tärkeimpiä vallankumouksen työvälineitä, mikä auttaa köyhiä ja etnisten vähemmistöjen naisia saamaan itselleen taloudellista ja poliittista valtaa. Vuodesta 2001 lähtien Naisten kehityspankki on jakanut vaurauttaan noin 179 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla yli sadalle tuhannelle luotonsaajalle.

Kuubassa parannetaan seksuaalioikeuksia

Sillä välin Kuubassa on tehtailtu mullistavia ehdotuksia, jotka pyrkivät parantamaan seksuaalisten oikeuksien välistä tasa-arvoa. Kansallisen seksuaalikasvatuskeskuksen (CENESEX) johtajan Mariela Castron mukaan kansainvälistä homofobian päivää vietettiin Havannassa lauantaina 16. päivänä toukokuuta. Sitä ei omistettu vain nuorille, koska tarkoituksena oli levittää ymmärrystä homoseksuaalien ja transseksuaalien lasten vanhempien keskuuteen.

Kuuban parlamentti aikoo uudistaa kansallista perhelakia, joka on ollut voimassa vuodesta 1975 alkaen. Uudet ehdotukset koskevat sukupuoli-identiteettiä ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Eräs aloite pitää sisällään samaa sukupuolta olevien avioliiton laillistamisen, mikä antaisi heille täysin samat oikeudet kuin heteroseksuaalisille pareille.

Kesäkuussa 2008 terveysministeriön ehdotus transseksuaalien sukupuolenvaihdosleikkauksien laillistamisesta hyväksyttiin. Päätöslauselman mukaan hallituksen pitää perustaa kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskuksia transseksuaaleille. Nämä keskukset suorittavat yksioikeudella ja täysin maksutta pyydetyt sukupuolenvaihdokset.

Kuubassa mennään siis tyystin toiseen suuntaan kuin monissa läntisen maailman teollistuneissa maissa, joissa ollaan tekemässä tyhjäksi feministien voittamia tasa-arvoa ja seksuaalisuutta koskevia oikeuksia.

Lähde: Znet / Reihana Mohideen

Käännös: Sami Laaksonen

Mainokset

Kommentointi on suljettu.