LINKKI: Bolivian nuoret tämän vuoden Taksvärkki-kampanjan kohteina

Posted: 18.8.09 in +Bolivia

Vuoden 2009 – 10 Taksvärkki-keräyksellä rahoitetaan Boliviassa toteutettavia kehitysyhteistyöhankkeita. Taksvärkin paikalliset yhteistyökumppanit Kawsay ja Compa tarjoavat alkuperäiskansojen nuorille välineitä vahvistaa kotikyliensä toimeentulotapoja ympäristöystävällisesti ja perinteitä kunnioittaen.

Samalla heitä kannustetaan säilyttämään oma alkuperäiskulttuurinsa tuleville sukupolville. Kaupunkiin muuttaneille nuorille järjestetään taidetyöpajoja, joissa he oppivat oikeuksistaan ja heidän kulttuuri-identiteettinsä sekä itsetuntonsa vahvistuvat. Nuoret myös
saavat uusia ystäviä, joiden tuella sopeutuminen uuteen ympäristöön helpottuu.

Monet alkuperäiskansojen nuorista haluavat nyt kehittää omia kyliään, jotta tulevat sukupolvet voisivat jatkaa elämää kansojen perinteisillä asuinalueilla.

Bolivian alkuperäiskansojen nuorten elämästä on saatavilla tietoa sivuilla: www.taksvarkki.fi/bolivia

Mainokset

Kommentointi on suljettu.