Hondurasin vallankaappaus – testausoperaatio

Posted: 13.8.09 in +Honduras

Hondurasin vallankaappaus toimii mallina Latinalaisen Amerikan demokratian murskaamiselle, kanadalais-nicaragualainen toimittaja Felipe Stuart Cournoyer kirjoittaa Global Research -verkkojulkaisussa 10.8. Hän analysoi ja luettelee ”testejä”, joita kaappauksella oli tarkoitus tehdä. USA:n roolia hän pitää ratkaisevana, vaikka Barack Obama onkin ollut syrjässä operaatiosta.

Hondurasin sotilasvallankaappaus oli ovelasti puettu ”perustuslaillisuuden” valepukuun, mutta se on johtanut vakaviin sortotoimiin kansaa vastaan.

Ruohonjuuritason protestit Hondurasissa ovat jatkuneet koko ajan. Niiden kesto ja laajuus ovat ennen näkemättömiä Hondurasin historiassa. Kansan vastarinta onkin päätekijä, joka vaikuttaa kansainväliseen reaktioon. Laillisen presidentin Manuel Zelayan kaappaaminen ja maasta karkotus nostatti laajan vastustuksen erityisesti Latinalaisen Amerikan ja Karibian maissa.

Eva Golinger on vakuuttavasti todennut, että USA otti osaa kaappauksen suunnitteluun. Yhdysvaltojen Hondurasin lähettiläs Hugo Llorens koordinoi korkea-arvoisten upseerien ryhmää, johon kuului hondurasilaisten lisäksi USA:n sotilaita sekä Bushin kauden miehiä. Ryhmä suunnitteli kaappausta Soto Canon lentotukikohdassa Hondurasissa.

Kaksinaamaista politiikkaa

Ensimmäisinä päivinä kaappauksen jälkeen näytti siltä, että koko maailma tuomitsi kaapparit ja heidän esille nostamansa siviilit kuten presidentiksi nimetyn Roberto Michelettin. Amerikan maat – USA mukaan lukien – saivat aikaan yhteisen kannan kaappausta vastaan, ja samoin teki YK. Monet Latinalaisen Amerikan presidentit tiesivät varsin hyvin, että heitä voisi kohdata Zelayan kohtalo.

Tämän todellisuuden edessä USA:n hallitus kiirehti profiloitumaan sotilaskaappauksen vastustajana ja Zelayan paluun tukijana. Se oli poliittisesti välttämätöntä Barack Obaman hallitukselle sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Näin voitiin kiistää osallistuminen kaappaukseen.

Julkisuudessa on ollut spekulointia siitä, että Obama ei hyväksyisi hallituksensa kaksinaista politiikkaa kaappauksen suhteen. Ja voi se olla tottakin. Mutta valitettavasti Obaman yksityisillä mielipiteillä ei ole merkitystä Hondurasin kansalle, sen sijaan hänen hallituksensa teoilla on. USA:n hallitus ei ole tehnyt mitään kaapparihallituksen kaatamiseksi. Se olisi voinut syöstä kaapparit vallasta muutaman minuutin puhelulla, jossa olisi mainittu muutamia merkittäviä rahasummia. USA ei ole lopettanut apuaan Hondurasille kuten EU teki.

Kaappauksen todelliset tavoitteet

Washington oli kaappauksen taustalla edistääkseen monia päämääriä. Sen tavoitteena oli tehdä särö ALBA-yhteistyöhön yhteisön oletetusti heikoimman lenkin, Hondurasin, avulla eli lyödä kiilaa ALBA -yhteisön ja Etelä-Amerikan keskustavasemmistolaisten hallitusten (Argentiina, Brasilia, Paraguay, Uruguay, ja Chile) välille.

Tarkoitus on valmistella hyökkäystä vallankumoukselliseen Venezuelaan. Tämän tulevan vallankaappauksen esisoittoa on ilmoitus uusien tukikohtien perustamisesta Kolumbiaan. Nämä tukikohdat tekevät Kolumbiasta giganttisen maa- ja merivoimien lentotukikohdan ja sopivan alustan vihamielisille operaatioille ALBA -maita vastaan, Venezuelan lisäksi ennen kaikkea Ecuadoria ja Boliviaa vastaan. Latinalaisen Amerikan yhtenäisyys testattiin tällä provokatiivisella päätöksellä. Sekä Brasilia että Chile ovatkin korostaneet, että asia on Kolumbian sisäinen asia. Muut kuten Bolivia, Nicaragua, Kuuba, Ecuador, Uruguay ja Venezuela ovat selvästi tuominneet hankkeen.

Tietysti Honduras myös piti “saada takaisin” ja tehdä siitä uudelleen astinlauta, jota voitaisiin käyttää häirinnässä ja hyökkäyksissä Guatemalan, Nicaraguan ja El Salvadorin vasemmistopresidenttejä ja kansanliikkeitä vastaan. Tarkoitus on lannistaa ja heikentää kansanliikkeitä, jotka tukevat näiltä tottelemattomia hallituksia.

Tässä testattiin myös Latinalaisen Amerikan kansojen suhtautumista vallankaappausten paluuseen maanosaan. Honduras on laboratorio, jolla tutkitaan kaappauksen suorittamista 21. vuosisadan olosuhteissa.

Kaappauksella yritetään lisäksi organisoida uudelleen maanosan oikeistolaisia ja sotilaallisia voimia. Testattiin myös, miten mahtava katolinen kirkko asiaan suhtautuisi.

Vaikuttava vastarinta: talous lamassa

Hondurasilaisten vastarinta on tehnyt valtavan vaikutuksen maan väestöön ja hallintoon, kansalliseen ja alueelliseen talouteen sekä kansainväliseen mielipiteeseen. Tämä tulos pelottaa sekä Hondurasin valtaa pitävää luokkaa että Washingtonia.

Hondurasin talous on vaikeuksissa. Tuonti- ja vientikauppa on vähentynyt arvioiden mukaan 60 prosenttia. Zelaya kertoi puheessaan Meksikossa, että kansa on pystyttänyt 200 tiesulkua, mutta armeija yrittää poistaa niitä saadakseen tuotannon kuljetukset sujumaan.

Koulut eivät ole toimineet kaappauksen jälkeen, koska opettajat ovat lakossa ja opiskelijat boikotoivat opinahjojaan. Terveydenhuollon työntekijät ovat olleet pitkässä lakossa ja monia muita aloja on koetellut lyhyt lakko tai laitoksen sulkeminen.

Väliaikaishallitus ei ole kyennyt maksamaan palkkoja, ja kymmenen hallitsevan perheen tulot ovat kuivumassa kasaan. Hondurasilaista halpatyövoimaa hyväkseen käyttävän teollisuuden lippulaivat ADIDAS, NIKE ja GAP ovat painostaneet USA:n hallitusta jouduttamaan Zelayan paluuta, koska heidän tehtaittensa tuotteita ei nyt viedä minnekään. Tehtailijat menettävät miljoonia. Kriisi koskettaa myös Nicaraguan ja El Salvadorin vienti- ja tuontiyrityksiä, jotka ovat Euroopan kaupassaan riippuvaisia Pohjois-Hondurasin satamasta.

Vankasta vastustuksesta ja kansainvälisen yhteisön reaktioista huolimatta väliaikaisen presidentin Roberto Michelettin ”hallitus” ei ole kaatunut. Sen aseena ovat olleet kohdennetut murhat ja aseistamattomien protestoijien pidätykset. Asiaa auttamassa ovat myös kirkon saarnat ja monopolistinen kontrolli mediassa.

Katoamisia ja kidutusta on käytetty valikoivasti, oikeutta vapaaseen kokoontumiseen on häiritty ja ulkonaliikkumiskieltoja säädetty.  Hallitus aikoo nyt sulkea radio Globon, ainoan radioaseman, jolla on ollut rohkeutta vastustaa kaappareita, tukea Zelayaa maan laillisena presidenttinä ja antaa vastarinnalle ääni. Vielä 6.8. radio oli äänessä. Radiotaloa ympäröi ja suojelee satojen ihmisten muuri.

Arias -suunnitelma

Costa Rican presidentin Oscar Ariasin suunnitelmaa kaappauksen lopettamiseksi ja Hondurasin vakauttamiseksi pitäisi kutsua ”Obama-Clinton-Lula” -suunnitelmaksi. Argentiinalainen toimittaja Santiago O’Donnell kirjoitti 26.7., että Arias -suunnitelma voidaan jäljittää Lulan ja Obaman tapaamiseen Moskovassa. ”Lula halusi, että Zelaya palaisi Hondurasiin. Obama hyväksyi tämän, mutta ei halunnut hänen jäävän valtaan.” Suunnitelman ilmeinen tarkoitus oli estää Zelaya käyttämästä minkäänlaista todellista valtaa ja poistaa mahdollisuus hänen palaamisestaan presidentin virkaan myös tulevaisuudessa. Ja tietysti heikentää Zelayaa tukevaa vastarintaliikettä.

USA:n ulkoministeri Hillary Clinton valitsi Ariaksen, jonka taidot palvella imperialismia on palkittu Nobelin rauhanpalkinnolla, johtamaan neuvotteluja Zelayan pakolaishallituksen ja kaappareiden välillä. Neuvottelut ovat kuitenkin päätyneet kaksikin kertaa umpikujaan, koska kaapparit eivät hyväksy Zelayan paluuta millään ehdoilla.

Seuraavaksi Hondurasiin haluttiin lähettää Amerikan valtioiden järjestön OAS:n ministeritason valtuuskunta taivuttelemaan Michelettin hallitusta hyväksymään Zelayan paluu maahan. Micheletti kuitenkin vaati, että yhtään ALBA -maiden ministeriä ei saa olla mukana. Niinpä 11.8. Hondurasiin saapuneeseen valtuuskuntaan kuuluu Argentiinan, Meksikon, Kanadan, Costa Rican, Jamaican, ja Dominikaanisen tasavallan ulkoministerit. Lähetystöä johtaa OAS:n puheenjohtaja José Miguel Insulza.

Zelaya myöntyväisenä

Zelaya on pikku hiljaa tehnyt isoja myönnytyksiä paluunsa ehdoista. Hän on hyväksynyt periaatteen kansallisen yhtenäisyyden hallituksesta, jonka päätehtävänä olisi rauhoittaa maa, saada talouden pyörät jälleen pyörimään, palauttaa palvelut kuten koulutus ja terveydenhuolto sekä järjestää vaalit marraskuussa.

Zelayan tiimi kokee, että sillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä jonkinlainen välityssopimus, vaikka se tekisi Zelayan voimattomaksi hallituksessa, jossa enemmistö olisi kuitenkin kaappareilla. Arias-suunnitelman tekijät taas toivovat, että tällä tavalla Hondurasin yläluokka ja armeija saisivat aikaa tukahduttaa Zelayaa kannattava kansanliike ja siten estää hänen voittonsa marraskuun vaaleissa.

Zelaya itse on nyt keskittynyt rakentamaan vastarintaa ja toimimaan diplomaattista tietä.

Puhuessaan äskettäin Meksikossa Zelaya lähetti viestin Washingtoniin ja muille läntisen pallonpuoliskon hallituksille. Hän sanoi, että joko äärioikeiston tekemät vallankaappaukset ehkäistään tai Latinalaisen Amerikan vasemmistosissit syntyvät uudelleen. Hän korosti kansan oikeutta nousta vastarintaan sotilasdiktatuureja vastaan.

Voimistuva kansanliike avainasemassa

Lopputulos tässä asiassa riippuu ennen kaikkea ruohonjuuritason kansanliikkeen aktiivisuudesta poliittisessa taistelussa. Kansainvälisten imperialismin vastaisten voimien pitäisi puolustaa ja tukea Hondurasin kansanliikettä ja sen johtajia sekä vahvistaa toiminnallaan maanosan yhtenäisyyttä imperialistisia valtapyrkimyksiä vastaan.

Hondurasin kaappaus oli vasta (teatteritermein) “pukuharjoitus” kaikille kaappausta halajaville voimille koko Latinalaisessa Amerikassa. Mutta toisaalta se on ollut brutaali koulu Hondurasin kansanliikkeille. Se on lisännyt yhtenäisyyttä alkuperäiskansojen, mestitsien ja afro-hondurasilaisten kesken. Myös kansanliikkeen kansainväliset yhteydet ovat voimistuneet. Tämä kausi mahdollisesti kypsyttää ja vahvistaa liikettä ja rakentaa sen voimaa eliitin selättämisessä tulevassa vaalikamppailussa ja sen jälkeen – palasipa Zelaya Hondurasiin tai ei.

Honduras ei tule enää koskaan olemaan sama kuin ennen. 

Lähde: Global Research

Kirjoittaja mainitsee lähteinään mm. seuraavat analyyttiset mediat: Radio Globo, Honduran resists, (Honduras), Radio La Primerisima (Nicaragua) Pagina 12 (Argentiina), La Jornada (Meksiko), Rebelion (Espanja), Green Left Weekly, Via Campesina.

Käännös ja editointi: Marjaliisa Siira

Mainokset

Kommentointi on suljettu.