Stora Ensoa arvostellaan harhaanjohtavasta viestinnästä

Posted: 10.7.09 in +Brasilia

Kehitysmaiden maatyöläisten perusoikeuksia ja ympäristöä puolustavat 
järjestöt toimittivat Stora Enson kansainväliseen konttoriin Lontoossa  
viime viikolla kirjeen, jossa ne arvostelevat Stora Enson  
nettiviestintää harhaanjohtavaksi. Kirjeessään järjestöt toteavat, että  
vastoin Stora Enson väitteitä kestävästä paperintuotannosta se siirtää  
puunhankintaansa kasvavassa määrin paikkoihin, joissa se on ekologisesti  
ja sosiaalisesti haitallista. 


Stora Enso väittää internet-sivuillaan muun muassa, että sen kestävästi  
kasvatetut metsät poistavat hiilidioksidia ilmakehästä ja että se  
jatkuvasti vähentää tuotantonsa hiilidioksidipäästöjä. Todellisuudessa  
Stora Enson strategia siirtää selluntuotantoa enenevästi etelän  
monokulttuuriviljelmille kasvattaa sen hiilidioksidipäästöjä. Stora Enso  
on istuttanut eukalyptuspeltonsa Brasiliassa sademetsiltä ja pampalta  
raivatuille maille. Sademetsään verrattuna Stora Enson puuplantaasien  
hiilidioksiditase on heikko, ja eukalyptyksen nopean kierron ansiosta  
siitä saatu suuri paperimäärä sekä voimakkaasti lisääntyneet kuljetukset  
etelästä pohjoiseen tekevät ilmastovaikutukset huonoiksi. Kuitenkin  
Stora Enso kasvattaa juuri tällaisen tuotannon osuutta kaikesta  
tuotannostaan. 

Lisäksi maan hankinta puupeltoja varten vie elämän edellytyksiä  
paikallisilta viljelijöiltä sekä työpaikkoja Suomesta. Stora Enso onkin  
osallisena maata koskevissa oikeudellisissa ja sosiaalisissa kiistoissa  
sekä Brasiliassa että Kiinassa samalla kun se lakkauttaa voittoa tuovia  
tehtaita Suomessa. 

Järjestöt vaativat Stora Ensolta aidosti kestävää tuotantoa sekä  
läpinäkyvää ja avointa tiedottamista harhaanjohtavan markkinoinnin ja  
viherpesun sijaan. 

Lähde: maattomienliike.wordpress.com

Mainokset

Kommentointi on suljettu.