Meksiko: Abortin vastainen lainsäädäntö etenee

Posted: 2.7.09 in +Meksiko

Viimeisen 13 kuukauden aikana, 12 Meksikon 32 osavaltiosta hyväksyi reformeja perustuslakeihinsa, joiden mukaan hedelmöitetty ihmisen munasolu on henkilö ja ansaitsee siis laillisen suojan. Parhaillaan 7 osavaltion parlamenteissa edetään samansuuntaisesti.

Mistä tämä kiirehdintä johtuu? Kansalaisjärjestöt uskovat, että kyseessä on suuren luokan konservatiivinen reaktio lakiin, joka sallii abortin raskauden 12. viikolle saakka. Laki on voimassa pääkaupungissa eli hallinnolliselta nimeltään Distrito Federalissa huhtikuusta 2007 lähtien. Korkein oikeus vahvisti lain laillisuuden elokuussa 2008 ja totesi, ettei säädös riko Meksikon perustuslakia.

Osavaltioiden perustuslakien uudistusaalto vastaisi kriittisten äänensävyjen mukaan sopimukseen, jonka Meksikon katolisen kirkon ylin hierarkia olisi solminut perinteisimpien puolueiden johtoryhmien kanssa estääkseen abortin vapauttamisen.

– En ole siitä aivan varma, mutta olemme kuulleet siitä kerta toisensa jälkeen, sanoi Katolilaiset harkintavapauden puolesta –järjestön puheenjohtaja María Mejía.

María Luisa Sánchezille, joka toimii Valitun lisääntymistiedon ryhmän (GIRE) johdossa, kyseessä on eräänlainen vanhoillisimpien ryhmien kosto. – Puhumme absurdeista reformeista, jotka vaarantavat naisten elämän.

Perustulakejaan muokanneet osavaltiot ovat konservatiivisen Kansallisen toimintapuolueen (PAN) tai Institutionaalisen vallankumouspuolueen (PRI) hallinnassa. Sosiaalidemokraattiseksi julistautuva PRI hallitsi Meksikoa yli kuusi vuosikymmentä. PAN taas hallitsee maata nykyisellään Felipe Calderonin johdolla.

Ylimpien osavaltiotason lakien muuttaminen ei ole tähän mennessä pitänyt sisällään alueellisten rikoslakien muokkaamista, jotka sallivat abortin useimmissa tapauksissa, jos raskaus on raiskauksen seuraus tai äidin elämä on vaarassa. Silti tämäkään mahdollisuus ei ole poissuljettu.

Meksikon on liittovaltio, jonka alueet omaavat omat perustus- ja rikoslakinsa. Kuitenkaan niiden sisältö ei voi olla ristiriidassa kansallisten lakien kanssa.

Colegio de Méxicon ja useiden kansalaisjärjestöjen vuonna 2008 toteuttaman tutkimuksen mukaan yli 107 miljoonan asukkaan maassa tehdään vuosittain noin 880 000 aborttia. Tutkimus tarkentaa, että jokaista tuhatta 15 – 44 -vuotiaista naista kohtaan tehdään 33 aborttia vuodessa, mikä ylittää kehitysmaiden keskiarvon (29/1000).

Suurin osa vapaaseen tahtoon perustuvista aborteista toimitetaan salaa. Jopa lain hyväksymissä tapauksissa viranomaisten ja terveyskeskusten asenne tekee näistä oikeuksista olemattomia.

Fernando Urbiola, joka on Kansallisen toimintapuolueen kansanedustaja Querétarosta, julisti viimeisimpien paikallisten perustuslakiuudistusten vain yksinkertaisesti vastaavan tarpeeseen, toimia yhdenmukaisesti ihmiselämän suojelemiseksi, joka alkaa hedelmöityksestä. PAN:in hallinnoimassa Querétarossa Urbiola johtaa perheneuvostoa osavaltion parlamentissa ja ajaa perustuslakireformia, jotta sen teksti suojelisi munasolua aina hedelmöityksestä alkaen. Muutosehdotus voi tulla hyväksytyksi ennen vuoden loppua.

Urbiola pitää kiinni kannastaan, jonka mukaan syntymättömille on luotava kiireellisesti tiukempi laillinen suoja, koska he ovat täysivaltaisia henkilöitä kuolemaansa asti. Reformiaallolla suljettaisiin mahdollisuus eutanasiaan ja tunnustettaisiin ihmisten oikeus pitää hedelmöittämänsä munasolu elossa.

GIRE:n toiminnanjohtaja Sánchez ilmoitti, että hänen ryhmänsä koordinoi yhdessä osavaltiollisten naisjärjestöjen kanssa julkilausumia ja mielenilmauksia, joilla pyritään rohkaisemaan korkeinta oikeutta päättämään osavaltioiden perustuslakiuudistuksista. – Odotamme oikeuslaitoksen ottavan teeman uudelleen käsittelyyn, jotta naisten oikeus päättää omasta elämästään ja ruumistaan tulisi todetuksi.

Elokuussa 2008 korkein oikeus vastasi väitteisiin, joiden mukaan Demokraattisen vallankumouspuolueen (PRD) pääkaupungissa sallima abortti on perustuslain vastainen. Päätöslauselman mukaan asetus ei riko perustuslakia. Kuitenkaan katolisen kirkon johto eivätkä muut vanhoilliset sektorit halunneet hyväksyä oikeuden päätöstä.

Silti Caldedorin johtama hallitus hyväksyi päätöslauselman, vaikka se olikin yrittänyt mitätöidä pääkaupungin lain syyttäjänviraston avulla. GIRE pyytääkin nyt syyttäjänvirastoa ottamaan aiheen uudelleen käsittelyyn, mutta tällä kertaa esittääkseen erimielisyytensä korkeimman oikeuden edessä osavaltioiden hyväksymiä perustuslakiuudistuksia kohtaan.

Meksikolaisten lakien mukaan korkein oikeuslaitos käsittelee tapauksia vain syyttäjien tai Kansallisen ihmisoikeuskomission (CNDH) pyynnöstä tai omasta tahdostaan. Katolilaiset harkintavapauden puolesta –järjestön Mejía suunnitteli myös tapauksen viemistä korkeimpaan oikeuteen, mutta näkee sen toteutumisen vaikeana.

Siitä lähtien kun abortti hyväksyttiin Ciudad de Méxicossa huhtikuussa 2007, yli 20 000 naista harjoitti oikeuttaan julkisissa terveyskeskuksissa. 80 prosenttia heistä on kotoisin muista osista maata. Virallisten tilastojen mukaan 46,9 prosenttia palvelua pääkaupungissa pyytäneistä naisista on 18 – 24 -vuotiaita. 21 prosenttia on iältään 25 – 29 vuotta, kun taas loput ovat yli kolmekymmentävuotiaita. Lähes 7 prosenttia on alaikäisiä.

Lisäksi enemmistö aborttia pyytäneistä tunnusti olevansa uskonnoltaan katolilainen. Vaikka 90 prosenttia väestöstä harjoittaa uskontoa, vannoo sen ylin johto sinnikkäästi abortin kieltämisen puolesta.

Mejía ja Sánchez olivat yhtä mieltä siitä, ettei ole loogista jos vain joillakin naisilla on oikeus aborttiin. Sen sijaan abortin tulisi olla kaikille halukkaille avoin toimenpide. He totesivat myös, ettei abortin tule enää kuulua rikoslainsäädännön piiriin, vaan sitä on alettava pitää julkisen terveyden alaan lukeutuvana teemana.

Yksikään nainen ei päädy aborttiin onnellisena, eikä kukaan harkitse sitä mahdollisuutta mielellään. – Konservatiivit eivät halua ymmärtää tätä, toteaa Mejía. Siksi he sulkevat portit naisille oikeuksineen sekä kiristävät heitä vankilalla.

Osavaltioiden rikollislainsäädäntö rankaisee erinäisillä tavoilla abortin suorittavia naisia, jos kyseessä ei ole äidin terveysongelmat tai raiskaus. Joissain tapauksissa abortti sallitaan, jos sikiö on epämuodostunut. Esimerkiksi Veracruzin osavaltiossa rangaistus rajautuu kuudesta kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta, kun taas Jaliscossa vankeuden kesto on 4 – 12 kuukautta.

Useat tutkimukset osoittavat, että salassa harjoitetut abortit muodostavat neljänneksi tai viidenneksi suurimman kuolinsyyn meksikolaisten naisten keskuudessa. Luvan saaminen puolestaan voi olla piinallista tai useimmissa tapauksissa täysin mahdotonta.

Korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen GIRE:n lakiavustaja Pedro Morales kehotti osavaltiollisia lainsäätäjiä siirtymään kieltämiskäytännöistä ja rangaistuksista sallivampaan lähestymistapaan, joka on yhdenmukainen naisten perustavanlaatuisten oikeuksien kanssa.

Kaikesta huolimatta 12 osavaltiota matkaa päinvastaiseen suuntaan hyväksymällä abortinvastaisia muutoksia. Tämän lisäksi kehitys saattaa olla samansuuntaista 7 muussa osavaltiossa.

Lähde: IPS/ Diego Cevallos
Käännös: Sami Laaksonen
Mainokset

Kommentointi on suljettu.