Ecuador kieltäytyy maksamasta laittomia velkoja

Posted: 11.12.08 in +Ecuador

Joukko ecuadorilaisia kansalaisaktivisteja on jo vuosia kampanjoinut maan ulkomaanvelan mitätöinnin puolesta. 20. marraskuuta 2008 he saivat vaatimuksilleen virallisen tuen, kun presidentti Rafael Correan asettama komitea julkaisi raporttinsa. Siinä vaaditaan aikaisempien hallitusten aikana laittomasti otetun valtionvelan takaisinmaksun lopettamista.

 

Komitean raportissa todetaan laittomiksi ne Ecuadorin valtion nimissä vuosina 1976-2006 otetut luotot, jotka ovat syntyneet lainvastaisesti, petoksen tai korruption tuloksena, joiden korkoa ei ole määritetty ja joiden ehdoissa selvästi suositaan lainanantajaa velallisen kustannuksella. Raportissa vaaditaan myös luotot hyväksyneitä entisiä presidenttejä vastuuseen veloista.

 

Kansalaisaktivistit huomauttavat, että suuri osa Ecuadorin ja muidenkin kehitysmaiden valtionvelasta on syntynyt epädemokraattisissa olosuhteissa, joissa kansalaisilla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa lainanottopäätökseen eivätkä he ole hyötyneet lainoista.

 

Valtion velkataakkaa pidetään yhtenä suurimmista Ecuadorin talouden kehityksen esteistä. 25 viime vuoden ajan valtion vuosibudjetista keskimäärin 40 prosenttia on mennyt ulkomaisten lainojen lyhennyksien ja korkojen maksuun. Ulkomaisten velkojen maksamiseksi valtio on joutunut ottamaan lainaa kotimaisilta rahoitusmarkkinoilta, mikä on pahentanut valtion velkaantumista entisestään. Suurten velanhoitokulujen takia maan kehityksen kannalta keskeiset peruspalvelut, kuten terveydenhuolto ja koulutus, sekä infrastruktuuri ovat rapautuneet.

 

Komitean raportissa huomautetaan, että 1966 Wienissä solmittu kansainvälinen valtiosopimuksia koskeva yleissopimus mahdollistaa sopimuksen mitätöinnin, jos siihen vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia.

 

Presidentti Correa on ilmoittanut kannattavansa komitean vaatimuksia. Hän on myös esittänyt kansainvälisen velkatuomioistuimen perustamista YK:hon etsimään ratkaisua kehitysmaiden velkaongelmaan ja vaatinut kansainvälisen rahoitusjärjestelmän uudistamista. (JSi – Un Mundo América Latina, London Progressive Journal)

 

Mainokset

Kommentointi on suljettu.