Stora Enso pelaa uhkapeliä Brasiliassa

Posted: 8.12.08 in +Brasilia

Suomalaisen Stora Enson puoliksi omistama brasilialainen metsäyhtiö Veracel on vaikeuksissa.  Brasilian liittovaltion syyttäjät nostivat 21.10.2008 uuden oikeusjutun sitä vastaan. Syyttäjäviraston mukaan yhtiö ei ole noudattanut vuoden 2005 Ibaman (The Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources) määräystä, jonka mukaan yhtiö velvoitettiin istuttamaan 1200 hehtaaria sademetsää. Samalla syyttäjä vaatii 7 miljoonan realin (noin 2,1 miljoonan euron) sakkojen langettamista yritykselle korvaukseksi ympäristömääräysten rikkomisella saavutetusta taloudellisesta hyödystä.

 

Veracelia uhkaavat oikeustapaukset myös muualla maassa. Brasilian maantieteen ja tilastotiedon instituutin IGBE:n mukaan Veracel on Eunapoliksessa Bahian osavaltiossa istuttanut sellun tuotantoon käyttämäänsä eukalyptusta kaksi kertaa suuremmalle alueelle kuin laki sallii. Uusien viljelmien taustalla on Bahian kuvernööri Jaques Wagnerin ja Stora Enson sopimus Storan Enson yli kahden miljardin euron lisäsijoituksesta Veracel-yhtiöön.

 

”Stora Enson osin omistama Veracel on istuttanut Eunapolikseen lisää eukalyptusta. Laiton viljelmien laajeneminen on sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta että sosiaalisesti kestämätöntä”, toteaa Noora Ojala Maan ystävät -järjestöstä.

 

Kodittomien liike on syyskuusta lokakuuhun vallannut metsäyhtiö Veracelin maita ja kiinteistöjä Eunapoliksessa. Liike vaatii Veracelille tiukempia maankäyttösääntöjä. Kiistanalaiset alueet sijaitsevat Eunapoliksen kaupungin sisäpuolella, jossa on pula asumiskelpoisista maa-alueista.

 

Oikeusjutut ja kiistat Veracelia vastaan ovat jatkoa viimekesäisille tuomiolle, jossa Brasilian liittovaltion tuomari määräsi 96 000 hehtaaria yhtiön sademetsäalueelle istuttamaa eukalyptusta korjattavaksi pois. Uhkasakon nojalla Veracel velvoitettiin istuttamaan alueelle uutta sademetsää.

 

Brasilian viranomaiset ovat aiemmin tänä vuonna todenneet myös Stora Enson omat toimet lain vastaisiksi. Kesäkuussa maainstituutti Incra ilmoitti, ettei se anna rekisteröidä Stora Enson eukalyptuksen viljelyyn hankkimaa 46 000 hehtaarin maaomaisuutta.

 

Tämä laittomasti hankittu maa sijaitsee Rio Grande do Sulin maakunnassa alueella, jossa Brasilian laki ei salli ulkomaalaisomistusta. Stora Enso yrittikin hankkia maat brasilialaisjohtajiensa nimissä, mutta nämä eivät kyenneet osoittamaan Brasilian viranomaisille, mistä olivat hankintaan käyttämänsä rahat saaneet, joten Incra katsoi osoitetuksi, että maiden omistaja on todellisuudessa Stora Enso.

 

Maanhankinnan mahdollistamiseksi Stora Enso rahoitti avoimesti Rio Grande do Sulin kuvernöörin Yeda Crusiuksen vaalikampanjaa. Valtakunnallisella tasolla Stora Enson yritykset lain kiertämiseksi tai muuttamiseksi kuitenkin epäonnistuivat. Sen enempää kansanedustuslaitos
kuin Incrakaan ei taipunut Stora Enson lobbaukselle lainsäädännön muuttamiseksi.

 

”Stora Enso pelaa siis Brasiliassa uhkapeliä, joka voi koitua kalliiksi yhtiön omistajille”, Taru Salmenkari Maattomien ystävät -järjestöstä toteaa.

 

”Stora Enso on muuttumassa laittomuuksien vuoksi todelliseksi riskisijoitukseksi myös Suomen valtiolle, joka yhdessä KELA:n kanssa käyttää 35 prosenttia yhtiön äänivallasta”,  jatkaa Salmenkari.

 

Lähde: Maattomien Ystävät ry

Mainokset

Kommentointi on suljettu.