ALAMES – terveyden ja tasa-arvon puolesta

Posted: 30.11.08 in Uncategorized

Sosiaalilääketiede alkoi vallata alaa Latinalaisessa Amerikassa 1960- ja 1970-luvuilla, aluksi vastapainona terveystyöntekijöiden ylimedikalisoidulle koulutukselle. Sosiaaliset, poliittiset, taloudelliset ja kulttuuritekijät astuivat kuvaan terveyttä ja sairautta voimakkaasti määräävinä tekijöinä.

 

Sosiaalilääketieteen koulutuksen uudet periaatteet määriteltiin Cuencassa Ecuadorissa kahdessa suuressa kongressissa 1972 ja 1974. Sen pohjalta syntyi uusia sosiaalilääketieteen koulutusohjelmia, ensimmäiset Meksikossa ja Brasiliassa.

 

Latinalaisen Amerikan sosiaalilääketieteen yhdistys ALAMES (Asociación Latinoamericana de Medicina Social) perustettiin tältä pohjalta 1984 Brasiliassa. Järjestö haluaa puuttua  terveyden eriarvoisuuteen ja sen sosiaalisiin, taloudellisiin, poliittisiin sekä ympäristö- ja kulttuuriperäisiin syihin. Terveys on voimavara sekä inhimillinen ja sosiaalinen oikeus, joka edellyttää elämän ja hyvinvoinnin radikaalia puolustamista. Järjestö toimii myös julkisten terveyspalvelujen puolesta yksityistämistä vastaan

 

ALAMES on toimintajärjestö. Se vaatii hallituksilta sosiaalipolitiikkaa, joka puuttuu terveyden eriarvoisuuden rakenteellisiin tekijöihin. Tähän kuuluu Maailman Terveysjärjestön terveyden sosiaalisten syiden komission (WHO/CSDH) hiljattain asettamat vaatimukset yhteiskunnallisen eriarvoisuuden poistamisesta sekä pääosin julkisen sektorin järjestämästä ilmaisesta korkeatasoisesta ja tasa-arvoisesta terveydenhuollosta.

 

ALAMESissa on yli 600 jäsentä. Järjestö jakaantuu 7 aluejärjestöön: Eteläkärki, Brasilia, Andit, Keski-Amerikka, Karibia, Meksiko ja Pohjois-Amerikka. Järjestön teemoina on muun muassa naisten terveys, työterveys, desentralisaatio ja sosiaalinen mobilisaatio. ALAMES järjestää kongresseja ja julkaisee kaksikielistä lehteä Medicina Social/Social Medicine.

 

Viime viikkoina ALAMES on puuttunut voimakkaasti Kolumbian Cauca-maakunnassa hallituksen militaarien väkivaltaisuuksiin, jotka ovat kohdistuneet alkuperäiskansalaisiin, maatyöläisiin ja pienviljelijöihin. ALAMES on liittoutunut tässä asiassa Kolumbian alkuperäisväestön järjestöjen kanssa.

 

Suomen Terveysrintama toimii samantapaisin periaattein, joskin vain yhdessä maassa ja pienillä voimavaroilla. (TP/ ALAMES – Costa Rica)

Mainokset

Kommentointi on suljettu.