Yhdysvaltojen vehkeilyt Boliviassa

Posted: 14.9.08 in +Bolivia

Bolivian MAS-puolueen kansanedustajat kertovat 12.9. julkaistussa lehdistötiedotteessa, miten Yhdysvaltain suurlähetystö on vehkeillyt Evo Moralesin hallintoa vastaan.

 

Kansanedustajien mukaan Yhdysvallat toteuttaa vallankaappaussuunnitelmaa tehdäkseen lopun presidentti Evo Moralesin johtamasta kansanvallasta CONALDEn avulla. CONALDE eli Consejo Nacional Democrático, Kansallisdemokraattinen neuvosto toimii sekä kansallista yhtenäisyyttä että demokratiaa vastaan, nimestään huolimatta. Siihen kuuluvat Moralesin hallintoa vastustavat rikkaitten maakuntien maaherrat.

 

”Tänään itäisissä maakunnissa tapahtuvat teot seuraavat vallankaappaussuunnitelman strategiaa, jonka yksityiskohdat luettelemme tässä:

 

 1. 13. lokakuuta 2006: USA lähettää Boliviaan suurlähettiläänä Philip Goldbergin, joka on asiantuntija separatististen konfliktien luomisessa. Vuosien 1994 ja 1996 välillä Goldberg oli Yhdysvaltain valtionhallinnon toimiston johtaja Bosniassa, Balkanin alueen separatistisen sodan aikana. Sen jälkeen, vuosina 2004-2006 Goldberg toimi Kosovossa Pristinassa Yhdysvaltain lähetystön komentajana, vakiinnutti alueen eron ja itsenäisyyden ja jätti jälkeensä tuhansia kuolleita.
 2. Philip Goldberg tuli Boliviaan tehtävänään horjuttaa Evo Moralesin hallintoa, ennenkaikkea tukemalla itäisten alueitten separatismia. 18.12.2005 historiallisen vaalivoiton jälkeen perinteiset puolueet ja eliitit jäivät täysin tapahtumien yliajamiksi. Goldberg alkoi järjestää  niitä uudelleen ja näyttää tietä vehkeilylle Evo Moralesin syrjäyttämiseksi.
 3. Goldberg järjesti laajan koalition, johon osallistuivat itäisten maakuntien liikemiehet, tiedotusvälineitten omistajat ja Podemos-puolueen muut poliitikot, toteuttaakseen suuren mustamaalauskampanjan Evo Moralesin hallintoa kohtaan. Tämä tapahtui Bolivian valtion vastaisten alueellisten taisteluitten kiihdyttämisen merkeissä. Kampanja koostui seuraavasta: 
 • Piti tuoda esiin, että huumeiden salakuljetus kasvaa Boliviassa.
 • Tiedotusvälineitten tuli näyttää, että Evo hallitsee huonosti, ja että inflaatio, korruptio ja hallinnon puute kasvavat.
 • Tiedotusvälineitten tuli myös työntää vastuu väkivallasta Evo Moralesin hallinnon harteille. Tämä alkoi niin, että esitettiin, että Evo jakaa Bolivian kahtia. 

 

Kun nämä askeleet oli tehty, Goldberg tapasi toukokuun alussa Jorge Quirogan. He sopivat, että senaatti voisi hyväksyä presidentin ja maaherrojen mandaattia koskevan kansanäänestyksen pitämisen. He olivat varmoja, että Evo Morales ei saisi edes 50 prosenttia äänistä. Kun hän häviäisi äänestyksen, oppositio ja idän maaherrat vaatisivat presidentin eroa, koska ”hänen hallintonsa ei ole oikeutettu, hän hallitsee huonosti ja aiheuttaa maan jakautumisen.”

 

Mutta ne maaherrat, joilta ei oltu kysytty, vastustivat tuota suunnitelmaa.

 

 • 23. kesäkuuta: CONALDE, joka on idän maaherrojen yhteenliittymä Evoa vastaan, piti kokouksen Tarijassa ja muotoili julkilausuman, jossa he torjuivat tulevan kansanäänestyksen (lähde: La Razón, 24.6.) 
 • 17. kesäkuuta: Philip Goldberg matkusti USAan (La Razón ja La Prensa 17.6.), keksityllä diplomaattisen kriisin syyllä, koordinoidakseen siellä mainostoimistojen kanssa, Goni ja Sánchez Berzaínin kanssa loanheittosuunnitelman, jonka avulla saataisiin Evo häviämään äänestyksessä.
 • 2. heinäkuuta: Goldberg palasi La Paziin (La Prensa, 3. ja 4.7.) ja kokoontui jokaisen maaherran kanssa suostutellakseen heitä osallistumaan kansanäänestykseen. Ensin hän tapasi Calacotossa Benin maaherran; sitten hän vaikutti Conaldeen, jotta he hyväksyisivät kansanäänestykseen osallistumisen.
 • heinäkuussa opposition maaherrat hyväksyvät osallistumisen kansanäänestykseen (La Razón, 5.7.) Tähän suunnitelmaan osallistuvat myös suurten mediaketjujen omistajat ja siksi kaikissa poliittisissa ohjelmissa gallupit näyttivät, että Evo tulee saamaan noin 49 prosenttia äänistä (La Prensa, 21.7.) Yritys kaataa hallitus äänestyksen kautta on liikkeellä.

Tähän on lisättävä valtava loanheittokampanja, jonka Goldberg käynnisti mainostoimistojen kanssa USA:ssa. Boliviassa tehtiin sopimus lapazilaisen mainostoimiston kanssa ensimmäisten Evo Moralesia mustamaalaavien tv-spottien tekemiseksi. Mutta huomatessaan, että käsikirjoitukset ja raha tulivat USAsta, tuo toimisto sanoi sopimuksen irti. Aktiivisena osana mustamaalauskampanjaa oletetut vaalivilpit tuomittiin ja itäisillä alueilla kehotettiin joukkonälkälakkoon vaalien painoarvon vähentämiseksi.

 

 •  
  1. Tähän suunnitelmaan Evon poistamiseksi vallankahvasta vaikutti sitten äänestyksen epätavallinen tulos. Evon valta vahvistettiin 67 prosentilla ja Goldbergin oli pantava käytäntöön suunnitelma B, johon kuului lakkoja, tiesulkuja ja väkivaltaa, jolla saataisiin aikaan yksi kahdesta mahdollisesta päämäärästä:
   Konflikti laajenisi ja täyttäisi idän ja osan lännestä, ihmiset alkaisivat väsyä, järjestysvallat toimisivat ja tulisi kuolinuhreja. Sitten Evon pitäisi järjestää vaalit tai astua alas vallankahvasta monien kuolonuhrien jälkeen. Jatkuva provokaatio poliisia ja asevoimia kohtaan, jotta he avaisivat tulen ammattiliittojen aktiiveja kohtaan, viittaa tämän suunnitelman suuntaa 
  2. Jos tämä ensimmäinen tilanne ei toteutuisi, niin poliisin ja valtionhallinnon alueellisten virastojen toiminnan estyessä väkivallan jatkuessa ja kansanjoukkojen kapinoidessa idässä Goldberg tarjoaisi maaherroille, että hän voi tuoda paikalle kansainvälisiä neuvottelijoita ja rauhanturvajoukkoja, jotta neljän kapinoivan maakunnan separatismi saadaan vakiinnutettua – aivan kuten tehtiin Kosovossa.

 

Seuraten tätä Vallankaappaussuunnitelmaa, Goldberg matkusti Sucreen ja tapasi maaherratar Savina Cuellarin. Tämä maaherratar vaati presidentin eroa.

 

 • Torstaina 21. elokuuta Goldberg tapasi salaa Rubén Costasin ja neljä yhdysvaltalaista kongressin jäsentä. (Tästä on televisiokuvaa.)
 • Maanantaina 25. elokuuta Goldberg tapasi, taas salaisesti, Rubén Costasin. (Gigavisión kuvasi tämän)
 • Samalla CONALDE kieltäytyi neuvotteluista hallituksen kanssa ja 24. elokuuta kutsui yleislakkoon.
 • Goldbergin ehdottaman linjan mukaisesti maaherrat käynnistivät hajoittavan suunnitelman keskipitkällä tähtäimellä, julkisten instituutioitten tuhoamisella, valtaamisella ja jatkuvilla provokaatioilla (myös iskuilla) poliisia ja asevoimia kohtaan.
 • Saman vallankaappaussuunnitelman linjauksien mukaisesti Santa Cruzissa ja Tarijassa alettiin puhua liittovaltiosta ja jopa itsenäisyydestä (El Mundo, 22.8.)
 • Kun santacruzilaiset liikemiehet olivat kiinnostuneempia Santa Cruzin markkinoista (joitten piti alkaa 19. syyskuuta) kuin lakoista ja tiesuluista, USAn ulkoministeriö kutsui Branco Marinkovicin USAhan.
 • Marinkovic matkusti Yhdysvaltoihin Beechcraft-lentokoneella, rekisterinumero C-90A, ja siellä hänelle uskotellaan, että suunnitelma on viimeisessä vaiheessaan ja että on pantava kaikki peliin.
 • 9. syyskuuta: Vain tunteja Marinkovicin paluusta Santa Cruziin, väkivallan aalto käynnistyy virastojen polttamisella ja uusilla hyökkäyksillä asevoimia ja poliisia vastaan.

 

Tällainen vallankaappaussuunnitelma on käynnissä Yhdysvaltojen suurlähetystön tuella. Miksi tämä suunnitelma ei tule kestämään? Koska Evo Moralesin hallinto tulee hallitsemaan kärsivällisesti ja laillisin keinoin tätä konfliktia, joka pysyy pelkästään alueellisena.

 

Saamiensa tietojen perusteella presidentti julisti eilen, että suurlähettiläs Goldberg on täten epätoivottu henkilö ja käski valtionkansleri David Choquehuancaa toteuttamaan asian protokollan mukaisesti.

 

Tämän vallankaappaussuunnitelman liikkeellepanemien joukkioitten aiheuttama väkivalta on konservatiivisten piirien tapa näyttää, että he eivät tahdo demokratiaa, koska demokratia ei palvele heidän intressejään. Kuten 10. elokuuta vahvisti, Bolivian kansa on demokratian, kansallisen yhtenäisyyden ja itsemääräämisoikeutensa säilyttäjä ja puolustaja. Asevoimat ja kansalliset poliisivoimat ovat vakaita ja perustuslakia kunnioittavia, ja tietoisia siitä, että riippumatta mistä tahansa intresseistä, tärkeintä on säilyttää Bolivian yhtenäisyys.” (JU – Bolivian ent. suurlähetystö USA:ssa)

Mainokset

Kommentointi on suljettu.