Valtiollinen itsenäisyys vai valtion loppu?

Posted: 10.9.08 in Uncategorized

Ernesto “Che” Guevaran kuolemasta tulee kuluneeksi 41 vuotta 9.10.2008. Che tunnetaan maailmalla lähinnä poliittisena aktivistina lukuisissa Latinalaisen Amerikan ja Afrikan maissa, erityisesti Kuubassa. Chen ympärillä leijuu yhä paljon sissiromantiikkaa, syystäkin.

 

Vähemmän tunnettua on Chen kansainvälinen talouspoliittinen toiminta Kuuban Pankin pääjohtajana, teollisuusministerinä ja kansallisen vapautuksen lähettiläänä. Chen kansantaloudelliset ja kansainvälistaloudelliset periaatteet sisältävät sen verran ajankohtaista asiaa, että niihin kannattaa tutustua. Uskon että niissä on tämän päivän Suomeenkin sovellettavaa asiaa.

 

Chen pääperiaate oli kansallinen vapautuminen osana todellista demokraattista muutosta. Kansallisvaltion tulee olla taloudellisesti itsenäinen ja siten riippumaton yksipuolisesti sanelevasta ulkopuolisesta imperialistisesta pääomasta.

 

Ulkomaankaupan tulee perustua tasa-arvoiseen vaihtoon, myös pienten ja vähemmän ”kehittyneiden” maiden, kuten Afrikan uusien valtioiden kanssa. Monikansallisten monstereiden ja niiden emämaiden harjoittama imperialistinen hyväksikäyttö ja taloudellinen ja sotilaallinen uuskolonialismi johtavat lisääntyvään köyhyyteen näissä maissa. Valtionyritykset ja osuuskunnat sekä valtakunnallisesti sovellettu ja ohjattu teknologia pitävät osaltaan itsenäistä valtiota pystyssä. Haloo, Suomi?

 

Che korosti silloisten sosialististen ja uusien itsenäisten valtioiden keskinäistä solidaarista yhteistyötä maailmanlaajuista raha- ja sotilasvaltaa vastaan. Afrikan itsenäisten valtioiden tukeminen oli Chelle konkreettinen velvoite.  Eikö Suomenkin olisi jo aika nostaa kehitysyhteistyöosuutensa ainakin muiden pohjoismaiden tasolle?

 

Che varoitti ihmisiä kulutuskierteestä ja omaan itseen käpertymisestä vieraan taloudellisen vallan uhatessa. Tämä johtaa korruptioon ja välinpitämättömyyteen. Oikeata humanismia kohden päästään vain yhteistoiminnalla, tapahtui se sitten yhteiskunnallisissa liikkeissä, ammattiyhdistyksissä tai edistyksellisissä puolueissa.

 

Kansallisen vapautumisen taloudelliseksi ja sotilaalliseksi pääuhkaksi Che nimesi USAn. Onko tilanne siltä osin muuttunut, erityisesti Latinalaisessa Amerikassa solmittujen epäsuhtaisten vapaakauppasopimusten ja muualla parhaillaan käytävien sotaretkien valossa, jääköön kunkin harkittavaksi. 

 

Timo Partanen

Heredia, Costa Rica

Mainokset

Kommentointi on suljettu.