Ääni intiaanikylille Oaxacassa

Posted: 22.5.08 in +Meksiko

Kansan Radioliiton Ääni intiaanikylille -hanke kehittää Etelä-Meksikon Oaxacan

osavaltion vuoristoalueilla  sijaitsevia intiaanikyliä yhteisöradioiden avulla. Hanke hyödyntää yksinkertaista teknologiaa, jonka avulla ihmiset voivat ratkoa yhteiskunnallisia ja arkisia ongelmiaan.

 

[Teksti: Anna-Reetta Korhonen]

 

 

Meksikossa on noin 100 miljoonaa asukasta. Heistä noin 3.5 miljoonaa asuu Oaxacan osavaltion alueella. Meksikon pohjoisosa on taloudellisesti menestyvää, mutta eteläinen Oaxaca on Meksikon toiseksi köyhin osavaltio. Luonnonvaroiltaan ja kulttuuriltaan alue on kuitenkin rikas. Oaxacan alueella intiaanien osuus väestöstä on suurin koko Latinalaisessa Amerikassa; jopa 70 prosenttia väestöstä kuuluu alkuperäiskansoihin.

 

Oaxaca on suosittu turistialue, ja turisteille sitä myydään intiaanikulttuurien eksoottisuudella. Itse intiaanit kuitenkin hyötyvät turismista vain vähän. Hotellit ovat monikansallisten yritysten hallussa ja avustavissa töissä toimivien intiaanien palkkataso on todella alhainen. Vuoristokylissä elävät intiaanit harrastavat pienviljelyä ja tekevät perinteisiä käsitöitä, mutta eristyksissä ja ilman tiedotusvälineitä eläen he eivät tiedä tuotteidensa todellista arvoa.

 

Intiaanit ovat yhteiskunnassa erityisen heikossa asemassa. Verrattuna muuhun väestöön intiaanien koulutustaso on alhainen. Joillain alueilla suurin osa työikäisistä miehistä on lähtenyt töihin Yhdysvaltoihin. Maata jäävät tällöin viljelemään naiset, vanhukset ja lapset. 

 

Yhteisöradio on vaihtoehto keskittyneelle medialle

 

Syrjäisissä vuoristokylissä ei usein ole mitään viestintävälineitä, sillä radioaallot eivät kanna vuorten yli. Niinpä vuoristokylissä eletään paljolti tiedotuksellisessa pimennossa.  Kylässä on usein vain yksi puhelin eikä kännyköille ole tukiasemia.

 

Kylissä vain harvoilla on televisio, ja lisäksi sen ohjelmatarjonta on hyvin kaupallista ja viihteellistä. Yhteiskunnallisia asioita televisio ei juurikaan käsittele. Intiaanit ovat kaupallisessa mediassa käytännössä näkymättömiä.

 

Sananvapauden tilanne on osavaltiossa kyseenalainen. Se mahdollistaa, että alueella tapahtuu paljon ihmisoikeusrikkomuksia. Hallintoa arvostelevia lehtiä on uhkailtu ja peloteltu.

 

Yhteisöradio tuo intiaanit median toimijoiksi. Se toimii yhden kylän laajuudella, ja sen sisältö nousee kylän omista tarpeista. Yhteisöradion tulee olla kaikille avoin. Radiolla kylän asukkaat voivat esimerkiksi tiedottaa oikeuksista, kouluttaa terveydenhoitoasioissa, ylläpitää kieltä ja kulttuuria, kehittää uusia toimeentulomahdollisuuksia – tai vaikkapa ilmoittaa kadonneesta lammaslaumasta.

 

Ideologialtaan intiaanikylien yhteisöradiotoiminta vastaa suomalaista lähiradiotoimintaa.

 

Ääni intiaanikylille -hanke

 

Idea hankkeesta syntyi keväällä 2007 Kansan Radioliitossa, kun oaxacalainen tuotantotalouden insinööri, sapoteekki-intiaani Diego Cruz Martinez oli Suomen sosiaalifoorumin vieraana. Hän kertoi sosiaalifoorumissa muun muassa median roolista Oaxacan konfliktissa, ja rasismin muodoista Meksikossa. Lähiradion vapaaehtoistyöntekijä innostui Oaxacan yhteisöradiotoiminnan tukemisesta kuultuaan Cruz Martinezilta yhteisöradiotoiminnan voimaistavasta roolista alueella.

 

Hankkeessa kylän ihmiset kokoavat itse radiolähettimen ja antennin insinöörin ja teknikon avustuksella. Koulutuksissa kyläläiset oppivat myös huoltamaan ja korjaamaan lähettimiä. Insinööri ja teknikko käyvät jokaisessa kylässä asentamassa lähettimen ja antennin, sekä seuraavat jatkossa niiden teknistä toimivuutta.

 

Kyläläisiä koulutetaan radio-ohjelmien tekemisen eri osa-alueisiin, kuten haastattelujen tekemiseen, juontamiseen ja musiikin käyttöön. Koulutukseen osallistuneista kylistä muodostetaan hankkeen aikana verkosto, jonka jäsenet voivat tukea toisiaan ja tehdä yhteistyötä.

 

Suomessa hankkeen puitteissa tulee toimimaan 5-7 kummiradiota, joista kukin seuraa meksikolaisen aloittavan radion toimintaa, tekee sen tilanteesta ohjelmia, ja tukee sitä taloudellisesti tai materiaalikeräyksin.

 

Hankesuunnitelmaa tarkennetaan meksikolaisen kumppanin kanssa keväällä 2008. Tarkennusvaiheessa arvioidaan hankesuunnitelman jälkeen tapahtuneiden muutosten vaikutus alkuperäiseen suunnitelmaan, sekä tarkennetaan budjettia.

Hanke toimii Ulkoministeriön tuella vuosina 2008 – 2010. Hankkeen budjetti on noin

100 000 € vuodessa, josta vuosittain 13 000 -16 000 € on rahallista omavastuuosuutta.

Tavoitteena on saada hankkeen omarahoitusosuus erilaisilta sidosryhmiltä, lahjoituksilla ja pienimuotoisilla arpajaisilla.

 

Juttu Oaxacan yhteisöradioista Kumppani-lehdessä:

http://www.kepa.fi/kumppani/arkisto/2007_4/5712/

Mainokset

Kommentointi on suljettu.