Nicaragua elvyttää sandinistikauden saavutuksia

Posted: 5.3.08 in +Nicaragua

Somozan diktatuurin kaatumisen (1979) jälkeisinä vuosina Nicaragua otti merkittäviä edistysaskeleita koulutuksen ja terveydenhuollon saralla. Myös viljelysmaata jaettiin maattomille. Lähes kaikki sandinistivallankumouksen saavutukset onnistuttiin tuhoamaan vuosina 1990-2006 vallassa olleiden oikeistohallitusten aikana. Nyt uudelleen valtaan nousseet sandinistit yrittävät palauttaa menneitä saavutuksiaan.

Helmikuussa alkanut uusi kouluvuosi on yksi todiste Nicaraguan suunnanmuutoksesta. Uuden hallituksen ensimmäisiä toimia oli Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ajamien koulumaksujen poistaminen. Päätös täytti viime vuonna koulut oppilailla, joiden vanhemmilla ei aiemmin ollut varaa lähettää lapsiaan opintielle. Tänä vuonna hallitus aikoo saada vielä satatuhatta lasta lisää koulunpenkille antamalla köyhimmille ilmaiset koulupuvut ja –tarvikkeet. Kuubalaisen Yo sí puedo –lukutaitokampanjan avulla on tavoitteena tehdä Nicaraguasta vuoteen 2009 mennessä maa, jossa kaikki osaavat lukea ja kirjoittaa. 1990-luvun aikana lukutaidottomuus nousi 35 prosenttiin.

Sandinistihallitus aikoo myös antaa köyhtyneille perheille 3800 luovutuskirjaa, joilla taataan perheiden omistusoikeus maa-alueisiin, joilla he jo asuvat. Toimenpidettä pidetään tärkeänä, sillä edellinen maareformi kuivui kokoon USA:n tukemien oikeistohallitusten aikana, kun reformista hyötyneillä köyhillä ei enää katsottu olevan oikeutta maa-alueisiinsa.

Erityisesti maaseutua hyödyttää lähes 70 kunnassa käynnistyvä lasten ravitsemus- ja terveysohjelma, joka takaa sairaanhoidon 0-6-vuotiaille lapsille. Aliravituille lapsille tarjotaan ohjelman puitteissa ruokaa. Lisäksi koulujen yhteyteen aiotaan tänä vuonna perustaa 800 puutarhaa, joiden antimilla on tarkoitus järjestää lapsille kouluruokailu.

Myös terveydenhuollon elvyttämiseen panostetaan. Julkinen terveydenhuolto toimii jo monissa paikoissa, joissa aikaisemmin terveyspalveluita ei ollut lainkaan tarjolla. Terveyskeskuksissa on paitsi uutta henkilökuntaa myös yleisimpiä lääkkeitä. Nicaraguassa toimii paljon kuubalaisia lääkäreitä, mutta Kuuba myös kouluttaa parhaillaan kahta tuhatta nicaragualaista nuorta lääkäreiksi Havannassa. Koulutus- ja terveyspalveluita tehostetaan edelleen tänä keväänä annettavilla palkankorotuksilla. Kaikki terveyssektorin työntekijät saavat 16 prosentin korotuksen. Samankaltaisesta korotuksesta hyötyvät myös opettajat.

Huolimatta selvistä edistysaskeleista on sandinistihallituksen asema Nicaraguassa edelleen ristiriitainen. Sandinistien FSLN-puolue hajosi 1990-luvulla keskenään kiisteleviin leireihin, jotka syyttävät toisiaan lähes kaikesta. Hallituksessa oleva FSLN, oppositiossa oleva sandinistinen uudistusliike MRS ja sandinistien kansalaisjärjestöt eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen.

Arvostettu sandinistijournalisti Domingo Quilez vetosi hiljattain sandinistien yhtenäisyyden puolesta sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja todellisen muutoksen aikaansaamiseksi Nicaraguassa. Quilez ihmetteli huomiota herättäneessä artikkelissaan, miten voi olla mahdollista, että hallituksessa oleva FSLN tekee sopimuksia ja neuvottelee korruptoituneen liberaalipuolueen ja vallankumouksen pahimipien vihollisten kanssa, mutta ei voi istua samaan pöytään MRS:n ja yhteiskunnallisten liikkeiden kanssa. Samoin hän ihmetteli, miten MRS ja sandinistiset kansalaisjärjestöt voivat haukkua nykyhallitusta diktatuuriksi yhdessä somozalaisten kanssa ja kiistää edistysaskeleet terveyden, koulutuksen ja työntekijöiden oikeuksien saralla. (TK – NicaNet, EntrePueblos, PL)

Kommentointi on suljettu.