Kertomus hollantilaisesta postilaatikosta, joka saattaa tulla Bolivialle kalliiksi

Posted: 25.2.08 in +Bolivia

Lukuisat kansainväliset yritykset pitävät yrityksellään hollantilaista osoitetta, jonka avulla ne pääsevät hyödyntämään Alankomaiden ja jonkun toisen valtion välillä solmittuja kahdenkeskisiä investointisopimuksia. Yksi näistä yrityksistä on tietoliikenneyhtiö EuroTelecom Italia, joka on haastanut Bolivian valtion oikeuteen Maailmanpankin alaiseen ”Sijoituksia koskevien riitojen kansainvälisen ratkaisukeskukseen” (ICSID). Kiistan syynä on Bolivian valtion tyytymättömyys yhtiön toimintaan.

Alankomaissa yritykset eivät tarvitse bisneksensä pyörittämiseen käytännöllisesti katsoen muuta kuin oman postilaatikon, sillä hollantilaisen postiosoitteen avulla kansainväliset yritykset pääsevät kiertämään verojen maksua muissa maissa. Samalla ne pystyvät myös hyödyntämään Alankomaiden ja muiden maiden välisiä bilateraalisista investointisopimuksista.

Alankomaat on kotipaikkana noin 20 000 tällaiselle postilaatikkofirmalle, joiden joukkoon kuuluu myös Telecom Italia oy:n omistama tietoliikenneyhtiö Euro Telecom Italia N.V. eli ETI. Vaikka ETI:llä ei ole Alankomaissa varsinaista kaupallista toimintaa tai henkilökuntaa, se pyrkii parhaillaan viemään Bolivian Maailmanpankin alaiseen ”Sijoituksia koskevien riitojen kansainvälisen ratkaisukeskukseen” (ICSID), joka on Maailmanpankin sijoituksia koskeva välitystuomioistuin. Tässä kiistassa ETI käyttää hyväkseen Bolivian kannalta erittäin tiukkaa bilateraalista investointisopimusta, jonka maa solmi Hollannin kanssa vuonna 1995.

ETI:n tarjoamat palvelut huonoja

Bolivian presidentin Evo Moralesin mukaan italialais-espanjalais-hollantilaisen ETI:n bolivialaisille tarjoamat tietoliikennepalvelut ovat olleet huonoja, eikä yhtiö ole tehnyt tarpeeksi uudelleeninvestointeja maan tietoliikenteen infrastruktuurin parantamiseksi. Samaan aikaan ETI vie kuitenkin maasta ulos miljoonien dollareiden voitot.

Seurattuaan tilannetta tarpeeksi pitkään Bolivian hallitus perusti erillisen komission näiden epäkohtien tutkimista varten. ETI kuitenkin raivostui komission tutkimuksista ja väitti, että tutkimukset olivat ”tuhonneet” ETI:n investoinnit ja sen ansaitsemismahdollisuudet Boliviassa. Tämä on aika lailla paradoksinen väite, sillä yhtiö jatkaa yhä tuottoisaa toimintaa ja uusien tuotteiden ja palvelujen mainostamista Boliviassa.

Bolivia sanoutunut irti Maailmanpankin välitystuomioistuimesta

 

Sen sijaan että ETI olisi neuvotellut kiistasta Bolivian hallituksen kanssa, se vaatiikin nyt itselleen edullisempaa kiistan käsittelyä kansainvälisessä oikeudessa, Maailmanpankin sijoituksia koskevasta välitystuomioistuimessa (ICSID). Tämän oikeudenkäynnin kulut saattavat nousta Bolivian valtiolle erittäin kalliiksi.

 

Toukokuussa 2007 Evo Moralesin hallitus ilmoitti ensimmäisenä maana maailmassa Bolivian vetäytymisestä ICSID -sopimuksesta. Tämän seurauksena ETI vei Bolivian valtiota koskevan valituksensa ICSID:iin aivan viime hetkellä, juuri ennen kuin virallinen valitusaika oli kulunut loppuun.

 

ICSID tunnetaan yleisesti bisnes-myönteisyydestään ja siitä, että se ajaa voimakkaasti kaupallisten toimijoiden etuja. ICSID:n näkökulmasta taloudelliset hyödyt ovat tärkeämpiä kuin maan kansalaisten oikeudet ja vaikuttamismahdollisuudet. Yksittäisillä valtioilla ei ole mahdollisuuksia tehdä valituksia yhtiöiden toimista, vaikka yhtiö olisi käyttäytynyt maan sisällä kuinka huonosti.

 

Kansalaisjärjestöt vedonneet Bolivian puolesta

 

Vastalauseena ETI:n toimille 863 kansalaisryhmää 59 eri maasta lähetti vetoomuksen Maailmanpankin pääjohtajalle Robert Zoellickille tämän vuoden alussa. Lisäksi 15 hollantilaista kansalaisjärjestöä esitti Hollannin hallitukselle vetoomuksen, jossa ne pyysivät Hollannin hallitusta tukemaan Boliviaa. Samalla ne toivoivat, että Hollannin hallitus aloittaisi tutkinnat Alankomaiden ja Bolivian välisen investointisopimuksen väärinkäytöstä, johon ETI on niiden mukaan syyllistynyt.

 

Hollannin hallitus kuitenkin pesi kätensä koko asiasta, vedoten siihen, että kyseessä on hollantilaissijoittajien ja Bolivian välinen kiista, jossa Hollannin hallituksella ei ole osuutta. Hallituksen vastauksessa jätettiin kuitenkin mainitsematta se seikka, että Alankomaat saa itse huomattavat tulot näiden postilaatikkoyhtiöiden ja vastaavien rahoitusinstituutioiden pääoman siirron verotuksesta.

 

Maailmanpankin pääjohtaja Robert Zoellick ei puolestaan vaivautunut edes vastaamaan kansalaisjärjestöjen kyselyyn. Näin ollen Italian viestintäjättiläinen ETI saakin olla luottavainen, että välitystuomioistuin tulee ratkaisemaan kiistan yhtiön hyväksi.

 

Nykyään EU pyrkii aktiivisesti lisäämään uusien vapaakauppasopimusten tekoa. Näihin sisältyy vapaakauppasopimus myös Andien yhteisön kanssa, mukaan lukien Bolivia. Vaikka EU:ssa vakuutellaan näiden vapaakauppasopimusten “tuovan lisävaurautta ja luovan uusia työpaikkoja”, Euro Telecom Italia -kokemuksen valossa nämä lupaukset vaikuttavat yksittäisen valtion kohdalla aika lailla katteettomilta. (MT – Corporate Europe Observatory)  

Mainokset

Kommentointi on suljettu.