Ecuadorissa laaditaan uutta perustuslakia

Posted: 31.12.07 in +Ecuador

Ecuador seurasi Venezuelan ja Bolivian jalanjälkiä aloittamalla joulukuussa 2007 uuden perustuslain laatimisen. Presidentti Rafael Correa on luvannut, samoin kuin Hugo Chavez ja Evo Morales, kehittää uuden perustuslain avulla 21. vuosisadan sosialismia. Correa on luvannut uudistuksia, jotka hyödyttävät maan köyhiä ja tekevät yhteiskunnasta oikeudenmukaisemman.

Correa, joka on Illinoisin yliopistossa Yhdysvalloissa koulutettu ekonomisti, astui virkaansa tammikuussa 2007.  Huhtikuussa 2007 hän voitti kansanäänestyksen perustuslakia säätävän kansankongressin perustamisesta.  Syyskuun vaaleissa Correan taustalla oleva poliittinen liike Alianza País (Maan Liitto) voitti enemmistön 130-jäsenisessä perustuslakia säätävässä kongressissa.

Kansankongressilla on kuusi kuukautta aikaa laatia uusi perustuslaki. Sen jälkeen lakiehdotus alistetaan kansanäänestykseen. Tämä olisi Ecuadorin 20. perustuslaki maan perustamisen jälkeen vuonna 1830.

Ecuadorissa vihittiin käyttöön uusi julkisen palvelun TV-kanava, joka tulee televisioimaan lakiasäätävän kongressin istuntoja. Correan mielestä on tärkeää, että kansa saa asiasta objektiivista tietoa, joka ei ole värittynyt yksityisten kanavien propagandalla. Kongressilla on myös omat nettisivut, joilla julkistetaan ehdotuksia, päätöksiä ja tietoiskuja sekä kongressin jäsenten blogeja.

Kongressin puheenjohtaja on entinen talousministeri Alberto Acosta, joka sai eniten ääniä syyskuun vaaleissa. Kokous on jaettu kymmeneen komiteaan, joissa kaikissa on 13 jäsentä. Komiteat keskittyvät eri aiheisiin kuten terveydenhuoltoon, koulutukseen, maatalouteen ja verouudistukseen.

Ecuadorin parlamentti, jossa perinteiset puolueet ovat vallassa, on osoittautunut korruptoituneeksi ja tehottomaksi. Correan päämääränä on saada aikaan perustuslaki, joka vähentäisi perinteisten puolueitten valtaa ja lisäisi toimeenpanovaltaa. Yksi ehdotus on, että presidentin peräkkäisiä nelivuotisia kausia voisi olla kaksi nykyisen yhden sijaan. Tätä on kritisoitu, mutta Correa sanoo toimivansa kansan tahdon mukaisesti tässä asiassa.

Alkuperäiskansojen liikkeet korostavat, että uudessa laissa on tunnustettava Ecuadorin monikansallinen luonne, mitä edelliset perustuslait eivät ole huomioineet. Kaksi suurinta alkuperäiskansojen järjestöä on perustanut toimistonsa kansankongressin istuntopaikan läheisyyteen saadakseen äänensä varmasti kuuluville kongressissa.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana yksikään Ecuadorin presidentti ei ole ollut virassa täyttä neljää vuotta, ja kolme heistä joutui eroamaan massiivisten katumielenosoitusten takia. Correa on syyttänyt perinteisiä puolueita Ecuadorin poliittisesta epävakaudesta. Nähtäväksi jää, auttaako perustuslain uudistus Ecuadoria vakauttamaan valtion poliittinen ja demokraattinen kehitys. (MLS – Upside Down World)

Perustuslakia säätävän kongressin nettisivut:
http://www.asambleaconstituyente.gov.ec/

Kommentointi on suljettu.