Soijaviljelmien kemikaalit vaarana terveydelle Paraguayssa

Posted: 28.12.07 in +Paraguay

Soijan tehoviljely valtaa nopeasti yhä uusia alueita Paraguayssa. Kansainvälisillä suuryhtiöillä on sormensä pelissä. Ne ostavat maat pienviljelijöiltä ja alkuperäiskansoilta, mikä merkitsee alkuperäisten ekosysteemien yksipuolistumista ja tuhoutumista. Tehoviljelyyn käytetään holtittomasti myrkyllisiä torjunta-aineita ja muita maatalouskemikaaleja. Yli 2 600 000 hehtaaria onkin jo muuttunut myrkylliseksi “vihreäksi erämaaksi”.

Paraguay on maailman kuudenneksi suurin soijan tuottaja. Sen edelle menevät vain viisi pinta-alaltaan suurta maata: USA, Brasilia, Argentiina, Intia ja Kiina. Soijapellot peittävät jo 25 prosenttia Paraguayn maatalousmaasta. Vuoden 2007 tuotanto oli yli 6,5 miljoonaa tonnia.

Soijaviljelmien määrän ennustetaan kasvavan edelleen tulevina vuosina, joten  runsas kemikaalien käyttö on yhä suurempana vaarana väestön terveydelle. Koneellistetut suurviljelmät vievät myös perinteisiä työpaikkoja, ja ovat siten uhkana paitsi terveydelle myös yhteiskunnalle.

Myrkylliset kemikaalit saastuttavat maat ja vedet

Joulukuun 3. päivä vietetään eri puolilla maailmaa kansainvälistä maatalouskemikaalien vastaista toimintapäivää Intian Bhopalissa vuonna 1984 tapahtuneen kemikaalitragedian muistoksi. Union Carbide  -yhtiön tehtaalta vuoti 40 tonnia myrkyllistä kaasua (metyyli-isosyaniittia). Tämä johti 30 000 ihmisen kuolemaan ja yli 500 000 altistui kaasulle. Vielä tänäänkin ihmisiä kuolee päivittäin altistumisen seurauksiin.

Useat paraguaylaiset kansalaisjärjestöt järjestivät 3.12. mielenosoituksia ja vaativat maatalouskemikaalien käytön parempaa valvontaa viranomaisilta. Kansalaisjärjestöt vastustavat myös Chemtec-yhtiön kemikaalitehtaan sijoittamista Ñeembyn kaupunkiin tiheän asutuksen keskelle.

“Tehtaan ympärillä asuvat ihmiset ovat todellisia koe-eläimiä, joiden terveys kärsii päivittäisestä myrkytyksestä. He ovat jatkuvassa vaarassa altistua mahdollisille myrkyllisille kaasu- tai nestevuodoille”, sanotaan kansalaisten vetoomuksessa viranomaisille.

“Tuholaistorjunta-aineiden tuotanto ja harkitsematon käyttö yksipuolisessa soijateollisuudessa on vaikuttanut monien elämään viime vuosina ja heikentänyt ihmisten terveyttä. Lisäksi nämä kemikaalit ovat myös merkittävin maaperän ja veden saastumista aiheuttava tekijä. Uskomme, että kokonaisten yhteisöjen ihmisoikeuksia loukataan”, vetoomuksessa todetaan.

Suursatama uhkana Asunciónin vesihuollolle

Kansainvälinen suuryhtiö Cargill on alkanut rakentaa suursatamaa Asuncióniin, Zeballos Cuen asuinalueelle, soijatuotteiden vientisatamaksi. Suursatama ja sen alueelle rakennettava soijaöljytehdas saattavat vaarantaa koko kaupungin vesihuollon, koska ESSAP-vesiyhtiön päävesivarasto sijaitsee alle 500 metrin päässä suunnitellusta tehtaasta. ESSAP tuottaa vettä yli miljoonalle asukkaalle.

“Nämä laitokset ovat äärimmäisen saastuttavia ja niillä tulee olemaan vaikutuksia ESSAPin vesilähteisiin ja vedenkäsittelylaitoksiin. Emme voi ymmärtää, miten ympäristölupia voidaan antaa neuvottelematta vaikutusten kohteena olevan väestön kanssa eli kaikkien Asunciónin asukkaiden “, kansalaisten vetoomuksessa sanotaan ja vaaditaan  suursataman rakennustöiden keskeyttämistä, kunnes on toteutettu sitä koskeva ympäristövaikutusten arviointi läpinäkyvällä tavalla.

Asunciónin asukkaat vaativat uutta asetusta, joka takaisi ihmisille terveellisen ympäristön, kuten perustuslaissa säädetään. Myös pienviljelijä- ja alkuperäisyhteisöt tarvitsevat lain suojelua, samoin tarvitaan uusi laki säätelemään maatalouskemikaalien tuotantoa ja käyttöä. (MLS/JSu – Upside Down World)

Mainokset

Kommentointi on suljettu.