Bolivian perustuslaki kongressin hyväksyttäväksi

Posted: 28.12.07 in +Bolivia

Bolivian uuden perustuslain teksti luovutettiin kansalliselle kongressille 14.12.07. Kongressin puheenjohtaja Alvaro Garcia Linera vastaanotti perustuslain kongressin puolesta. Hän huomautti, että “vielä tarvitaan kaksi kolmasosaa kansallisesta kongressista hyväksymään kansanäänestykseen asettaminen ja tämän saavuttaminen on hankalaa, koska tietyt voimat tahtovat tuhota perustuslakia säätävän kokouksen.” Garcia Linera kutsuu kongressin päättämään kansanäänestyksen pitämisestä.

 

 [Teksti: Juha Uski]

Perustuslakia säätävän kokouksen puheenjohtaja Silvia Lazarte korosti, että laki on työstetty jatkuvassa konsensukseen tähtäävässä prosessissa huolimatta ongelmista. Perustuslakia säätävä kokous perustettiin 6. elokuuta 2006 kirjoittamaan uusi Magna Carta, joka saatettaisiin voimaan vahvistamalla se kansanäänestyksellä. Lazarten mukaan muutosta vastustavien ryhmittymien luomista esteistä huolimatta perustuslain teksti pääpiirteissään hyväksyttiin Sucressa 24. marraskuuta ja yksityiskohtineen tarkistettu versio Orurossa 9. joulukuuta.

Silvia Lazarte painotti myös, että perustuslaki perustuu kansan tuottamiin näkökohtiin, jotka kerättiin alueellisissa kokouksissa 21 perustuslaillisen komission kautta. Uuden perustuslain lähtökohtina toimivat näiden komissioitten päätöslauselmat, joihin kuuluu sekä enemmistön että vähemmistöjen näkökulmia. Perustuslain teksti julkaistiin myös useissa sanomalehdissä koko maassa 21.12.

 

Yhdistyneitten kansakuntien ihmisoikeusneuvosto lähetti 14. joulukuuta Bolivian YK-edustajalle kirjeen, jossa komission edustaja, Sorbonnen yliopiston sosiologian professori Jean Ziegler ylistää perustuslakia: ”Tässä perustuslaissa oikeus ravintoon ja veteen on taattu kaikille. Tämä on esimerkki kaikille maailman kansoille.”
 

Lähteet: www.constituyente.bo, Bolpress

Mainokset

Kommentointi on suljettu.