Auta Chilen mapuchelapsia!

Posted: 16.12.07 in +Chile

Parasta lapsille ry ja chileläinen lastensuojelusäätiö Pidee ovat käynnistäneet avustuskampanjan Auta mapuchelasta. Kampanjaan on saatu avustusta Suomen ulkoministeriöltä. Kampanjalla tuetaan Tiruan alueen Primer Aqua -koulua, jota käy 186 mapuchelasta. Ulkoministeriön avustuksella kouluun hankitaan kirjoja ja atk-välineitä, annetaan jatkokoulutusta opettajille ja järjestetään mapucheäideille lukupiirejä. Tarkoituksena on parantaa opiskeluolosuhteita kouluissa ja vahvistaa koulujen kautta mapuchekulttuuria. Lisäksi tuetaan köyhimpiä perheitä ja heidän lapsiaan kummiavustuksilla.

Mapuchet ovat Chilen ja Argentiinan alkuperäisasukkaita. Chilessä heitä on noin 580 000. Suuri osa heistä elää köyhyydessä, eikä heillä ole lain turvaamaa oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin. Heiltä on viety myös oikeus omaan maahansa. Mapuchealueille istutetaan eukalyptusmetsiä paperiteollisuuden raaka-aineeksi, ja heidän perinteisen uskontonsa pyhillä paikoilla, kuten Lleu Lleu -järven rannoilla, louhitaan mineraaleja muun muassa avaruustekniikkaa valmistavan teollisuuden tarpeisiin.

Mapuchet ovat nousseet taistelemaan oikeuksistaan. He vaativat muun muassa oman kielensä virallista tunnustamista ja lapsilleen oikeutta saada koulutusta omalla kielellään. He ovat myös käyneet suoraan toimintaan valtaamalla takaisin asuinalueitaan ja polttamalla eukalyptusmetsiä.

Suomalaisten kummien avustukset antavat mapuchelapsille mahdollisuuden käydä koulua. Kummina voi toimia esimerkiksi yksityishenkilö, perhe, koululuokka tai työyhteisö. Kummiksi sitoudutaan vähintään kahden vuoden ajaksi, ja avustus maksetaan kuukausittain. Kuukausiavustuksen määrä on 5-25 euroa. (JS)

Mainokset

Kommentointi on suljettu.