Bolivia muutti perustuslakia

Posted: 12.12.07 in +Bolivia

Bolivian perustuslakia säätävä kansalliskokous hyväksyi 9.12. kahden kolmasosan äänten enemmistöllä presidentin uudelleenvalinnan ja parlamentin muuttamisen uudeksi monikansalliseksi lakiasäätäväksi kokoukseksi.

Voimaan astuva Magna Charta sisältää lain presidentin ja varapresidentin valinnasta yleisillä vaaleilla, jossa valitun henkilön tulee saada vähintään puolet plus yksi hyväksytyistä äänistä.

Kansalliskokous muuttaa luonnettaan. Uuden korkeimman lainsäädäntöelimen nimi on monikansallinen lakiasäätävä kokous. Uusi monikansallinen lakiasäätävä kokous on kaksikamarinen ja se koostuu edustajainhuoneesta ja alueiden kamarista.

Edustajainhuoneessa on 121 edustajaa ja alueiden kamarissa 36 senaattoria, neljä jokaisesta alueesta. Perustuslakimuutos tukee Bolivian edistyksellisen presidentti Evo Moralesin valitsemaa poliittista linjaa.

”Olemme tehneet, mitä voimme”

Bolivian varapresidentti Alvaro García Linera kertoi tv-haastattelussa joulukuun alussa, että elokuusta lähtien oppositio on torjunut kaikki neuvotteluyritykset. Bolivian uuden perustuslain sisältö on enemmistöhallituksen kannattajien käsialaa, mutta tarkoituksena on luoda koko kansan perustuslaki. Tämän vuoksi hallitus on pyrkinyt neuvotteluihin opposition kanssa, jotta opposition ehdotukset voitaisiin sisällyttää perustuslakiin.

García Linera kertoi haastattelussa henkilökohtaisista yhteydenotoistaan kaikkiin merkittäviin opposition edustajiin, mukaan lukien suurimman oppositionpuolueen johtaja Rubén Darío Cuellar, Pandon alueen prefekti Leopoldo Fernández, Santa Cruzin alueen prefekti Rubén Costas, ja Santa Cruzin taloudellisia eturyhmiä edustavan Siviilikomitean presidentti Branco Marinkovic. Näistä Fernández sanoi, että on valmis yhteistyöhön, mutta ensin on sovittava Costasin kanssa.

Costas puolestaan, samoin kuin Cuellar sitä aiemmin, vältteli García Lineraa, lykkäsi tapaamisia ja lupasi ottaa yhteyttä, kun muilta kiireiltään ehtii. Marinkovic vastaanotti García Lineran, mutta sanoi, että laissa on niin monta kohtaa, mitkä eivät ole varmoja ja he yrittäjät eivät pidä sellaisesta epävarmuudesta, joten hän ei näe, että perustuslakiehdotuksella olisi tulevaisuutta.

“Sanoin heille, että tahdomme keskustella, jotta voisimme muuttaa tekstin ja tunnustaa heidän näkökulmansa”, García Linera sanoo. “Vaikka olemme enemmistö, olisimme valmiita joustamaan, koska heillä vähemmistönä olisi oikeus olla mukana tekstissä. Olemme valmiita sisällyttämään kaikki kohdat, mitkä teitä kiinnostavat vähemmistönä sisällyttää enemmistön tekstiin, sanokaa vain mitkä kohdat – mutta vastaus on ollut pysyä poissa keskusteluista, sulkea ovet ja sanoa, että perustuslakia säätävä kokous ei toimi.”

“Vähemmistöillä on oikeus kunnioitukseen ja tunnustukseen, mutta heillä ei ole oikeutta uhkailla ja tukkia historiallista kehityskulkua. Enemmistöllä on oikeus asettaa voimaan yleiset periaatteet, mutta samalla velvollisuus joustaa, muuntaa ja muuttaa kriteereitään ottaen huomioon vähemmistöjen näkökulman, ja näin olemme tehneet”, Alvaro García Linera lisää. (JU, Prensa Latina, Kominform)

Mainokset

Kommentointi on suljettu.