Syvällisen suuttumuksen huuto Chilestä

Posted: 3.11.07 in +Chile

Chileläisen vasemmiston tähtipoliitikko Tomás Hirschin kirja Fin de la Prehistoria, Un camino a la libertad (”Esihistorian loppu – tie vapauteen”) julkaistiin Chilessä Santiagon kansainvälisillä kirjamessuilla 27. lokakuuta.

Hirschin kirja koostuu kahdesta osasta:  ensimmäisessä  hän kuvailee yhteiskunnallista kriisiä nykypäivän maailmassa ja toisessa  luonnehtii hänelle ihanteellista yhteiskuntaa, jota hän kuvailee ”todella inhimilliseksi”. Kirjan nimi viittaa Francis Fukuyaman vuonna 1992 julkaisemaan kirjaan ”Historian loppu”. Siinä  Fukuyama esitti, että neuvostososialismin epäonnistumisen seurauksena ihmiskunnan historia on nyt loppunut, kun olemme maailmanlaajuisesti päätyneet lopulliseen yhteiskuntamuotoon eli kapitalismiin.

Hirsch selittää kirjansa nimen merkitystä näin: ”Esihistoria on sellainen ihmissuhteitten järjestys, missä väkivalta määrää.Siinä mielessä minusta on naurettavaa, että joku esittää, että historia on loppunut. Ei ole kovin vaikeata tajuta, että miljoonien vuosien kehitys ja ihmiskunnan ponnistelu tieteen, teknologian, lääketieteen, kasvatuksen, taiteen alueilla ei pääty sellaiseen maailmaan kuin tämä katastrofi, missä tänään elämme. Jos joku sanoo, että tämä on historian loppu, hänellä on mielestäni hyvin rajoittunut käsitys siitä, mitä ihminen on tänään.” 

”Minusta on hirviömäistä, että kaikki ihmiset työskentelevät sen puolesta, että elinolot paranisivat yhteiskunnassa ja samalla pieni vähemmistö käyttää hyväkseen tuota työtä. Se on eläimellistä. Tämä kirja on jollain tapaa sivistyneeseen muotoon puettu kapinahuuto, syvällisen suuttumuksen huuto, närkästystä sitä kohtaan, miten ihmisiä kohdellaan. Mutta samalla  ilmaisen vakaumustani ja varmuutta siitä, että ihminen tulee löytämään tien parempaan tulevaisuuteen. Kirjassa  annan pikku hippusen apua siihen suuntaan.” 

Ruohonjuuritason yhteistyöllä kohti parempaa maailmaa 

Kuinka sitten tämän yhteiskunnan muuttaisi vastuulliseksi, osallistumisen yhteiskunnaksi? Hirschin mukaan  tämä voi tapahtua vain ruohonjuuritason kautta, siten että eri ihmisryhmät alkavat tajuta, että muutos riippuu heistä.  

”Mutta lisäksi on ymmärrettävä, että saadakseen  tarpeeksi voimaa tilanteen muuttamiseksi eri ryhmien on osallistuttava kamppailuun toisten ryhmien vaatimusten puolesta eikä vain omiensa. Sitten, kun mapuche-intiaanit alkavat osoittaa mieltä nuorison puolesta, kun nuoriso alkaa osoittaa mieltään kuparikaivostyöläisten puolesta, kun kuparityöläiset alkavat osoittaa mieltään siivoojien puolesta, niin alkaa muotoutua sosiaalinen liike.” 

Hirschin mukaan sosiaalisen liikkeen muotoutuminen ei voi olla irrallista henkilökohtaisesta elämän syvällisyyden etsimisestä. ”Minulle sosiaalinen toiminta liittyy siihen mitä kutsun pyhäksi, syvällisyydeksi, henkisyydeksi. Kirjan loppusanoissa esitän, että mikään poliittinen muutos ei tule olemaan mahdollista, jos emme luo tilaa sille, että tämä tuntematon tekijä ilmenisi – tämä jokin, mikä ylittää rajat. Se ei pohjaudu järkeen, mutta se liikuttaa ihmisiä.” 

Kirjan julkistamistilaisuudessa paikalla oli Juntos Podemos –liikkeen johtohahmojen lisäksi Kuuban suurlähettiläs, Bolivian konsuli sekä Bolivian senaatin edustaja. Esipuheen on kirjoittanut Bolivian presidentti Evo Morales Ayma. Kirja julkaistaan myös Madridissa ja myöhemmin New Yorkissa, Buenos Airesissa ja La Pazissa. (JU –  La Firme, Diario El Temucano, Chilen humanistinen puolue)

Mainokset

Kommentointi on suljettu.